Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Ljumskbråckskirurgin i Halland är kvalitetssäkrad

Risken för återfall av ljumskbråck efter operation i Halland har minskat rejält de senaste tio åren och ligger nu klart lägre än snittet i Sverige.

Ljumskbråck är en av de vanligaste orsakerna till kirurgi. Kvaliteten mäts, bland annat, i antaletåterfall av ljumskbråck efter kirurgi. För tio år sedan opererades ljumskbråck på fyra olika ställen i Halland. De flesta operationerna gjordes av kirurger utan större erfarenhet av bråckkirurgi. Konsekvensen blev att Halland då hade bland de sämsta resultaten i landet när det gällde risken att återutveckla bråck efter operation.

– Centralisering av verksamhet och kirurger till Kungsbacka har gett ett positivt resultat, säger Louise Bentley verksamhetschef för opererande specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka. Och vi har samtidigt skapat tid för forskning och utbildning kring ljumskbråck. Dessutom har utbildningen i ljumskbråckskirurgi för Hallands sjukhus ST-läkare i kirurgi förbättrats och strukturerats.

Hallänningar har blivit vinnarna och får i dag en bättre och mer individanpassad behandling om de drabbas av ljumskbråck.  Samtidigt har Hallands sjukhus Kungsbacka blivit ett forskningscentrum för ljumskbråck och har publicerat vetenskapliga artiklar i ämnet.

Publicerad: 2019-01-04

Senast ändrad: