Direkt till innehållet

Lokala nämnders arbete med psykisk hälsa och tillit

Publicerad: 2021-04-23 Senast ändrad:

Lokala nämnder har under ett flertal år arbetat för att höja kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, bland annat genom att föra dialog och lyssna till unga/unga vuxnas och verksamhetsföreträdares kunskaper och erfarenheter.

Utifrån dessa samtal har kunskapsunderlag med utvecklingsförslag tagits fram i syfte att stärka psykisk hälsa, utveckla förebyggande arbete och underlätta för unga med psykisk ohälsa att få rätt stöd och hjälp.

Under 2020 – 2022 arbetar de lokala nämnderna vidare med liknande arbetssätt för att bredda kunskapen om tillit vilket är en aktuell och angelägen fråga för såväl samhällsutveckling som för individens hälsa och livsvillkor.
Ett kunskapsunderlag om tillit har ställts samman och under hösten 2021 arbetar nämnderna vidare med en medskapande process, som bland annat inleds med dialoger med invånarna i Halland. Utifrån den medskapande processens resultat formuleras utvecklingsförslag med förhoppning om att på sikt stärka tilliten i Halland.

Läs mer om lokala nämnder arbete här.