Direkt till innehållet

Lyckad satsning på lättvårdsambulanser i Halland 

Publicerad: 2022-11-08 Senast ändrad:

Sedan april 2021 har två lättvårdsambulanser transporterat halländska patienter i behov av vård från ett sjukhus eller vårdinrättning till en annan. Nu har införandet av lättvårdsambulanser i Halland utvärderats med positivt resultat.  

 

 

Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa beslöt i mars 2020 att Ambulanssjukvården Halland från och med 2021 skulle kompletteras med lättvårdsambulanser. Lättvårdsambulans är ett fordon som bemannas av en ambulanssjuksköterska (jämfört med en ambulans som bemannas av två). Lättvårdsambulansen transporterar patienter mellan två olika sjukhus eller vårdinrättningar, så kallade icke akuta överflyttningar (prio 2). Lättvårdsambulansen kan också larmas på uppdrag som första bil på plats vid livshotande tillstånd, eller som förstärkning på samma uppdrag som en ambulans.  

En utvärdering som verksamheten nu gjort över införandet av lättvårdsambulanserna visar på ett lyckat införande. Utvärderingen visar att det går att utföra patientsäkra transporter med ett vård- och/eller övervakningsbehov i ett enkelbemannat fordon. Arbetssättet bedöms som ett effektivt sätt att frigöra ambulanser till primäruppdrag (prio 1) samtidigt som det också förbättrar patientflödet för Hallands sjukhus. 

– Från Hallands sjukhus, SOS Alarm och våra egna medarbetare har vi fått positiva reaktioner. Det framkommer att lättvårdsambulansen fyller en viktig funktion, bland annat genom att underlätta Hallands sjukhus patientflöde. De samtal vi haft med patienterna själva är också övervägande positiva, även om en del patienter till en början var fundersamma över att inte ha någon sjuksköterska bredvid sig bak i fordonet under transporten. Sammanfattningsvis har införandet av lättvårdsambulanser fallit väl ut och vi har nått de mål som sattes upp inför uppstarten, säger Ann Molander (L) ordförande för Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa. 

Utmaningar inför framtiden handlar bland annat om att optimera det nuvarande konceptet, anpassa det ytterligare utifrån behov och ta vara på de utvecklingsmöjligheter som finns. En fråga verksamheten ställer sig är om det finns fler potentiella användningsområden för lättvårdsambulansen. Denna och fler frågor avser förvaltningen att arbeta vidare med under 2023.