Direkt till innehållet

Lyssna på samtal om böcker av halländska författare

Publicerad: 2021-12-09 Senast ändrad:

Nu finns konstsamtalen i litteratur ”Två kritiker om ett verk”, där halländska författare får en kritisk genomgång av en nyutgiven bok, publicerade i form av poddsändningar. Samtalen som ägde rum inför publik på halländska kulturinstitutioner och bibliotek var en del av Kritikfestival Halland som anordnades tidigare i höst för att fira att Halland, som första region i Sverige, skrivit in kritiken som eget område i den nya kulturplanen.

Tre personer på en scen framför sittande publik.

Magnus William-Olsson, Shora Esmailian och Marie Pettersson på Stadsbiblioteket i Halmstad.

 

De senaste fyra åren har författare i Halland kunnat söka Region Hallands kritikstöd. Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare.

– Kritikstödet kom till för några år sedan för att fylla ett tomrum som många författare i Halland upplevde i och med att dagspressen alltmer skar ner på sin kritiska bevakning, berättar Christina Kall, litteraturutvecklare på Region Halland. Kritikstödet är vårt sätt att som region arbeta för att det ska finnas en levande, kritisk offentlighet bestående av såväl professionella som en upplyst allmänhet, och inte minst för att halländska författare ska uppmärksammas och erbjudas möjligheten att få en närläsning av sina verk.

Den eller de författare som får kritikstöd väljs ut av Kritiklabbet, en fristående redaktion med kritikerkompetens. Redaktionen väljer också ut de två kritiker som samtalar om böckerna. Samtalen dokumenteras som poddinspelningar producerade av Kritiklabbet och publiceras under ansvarig utgivare.

I år blev det fyra samtal i stället för två som det har varit tidigare år, det här på grund av att pandemin gjorde att man fick ställa in och skjuta på samtalen som skulle genomförts under 2020.

Konstsamtal – två kritiker om ett verk

Lyssna på samtal om böcker av Kerstin Paradis Gustavsson, Lotte Wieslander, Kaisa Johansson och Anders Källgård. Alla fyra samtal modereras av Magnus William-Olsson.

Kerstin Paradis Gustafssons bok LIVETS TRÅD – Paracas textil och kultur (Kerstin Paradis Gustafsson, Halmstad, 2020) är ett praktverk som utforskar och tolkar de berömda textilierna, deras innebörder, kontexter och uttryck med utgångspunkt i författarens djupa praktiska kunskaper i textila hantverk. En performativt kritisk studie och en bok som i sig själv, genom sina olika texttyper – foton, skisser, beskrivningar, reflektioner, etc. – utgör ett slags väv för läsaren att begrunda, repa upp, lyssna till och lära av med alla sinnen.

Kritiker: Axel Andersson och Linda Fagerström. Samtalet spelades in torsdag den 14 oktober i Kungsbacka Konsthall.

Lotte Wieslanders Påfågelns barn (Isaberg förlag, 2015) är en högläsningsroman som med utgångspunkt i ”farmor” och flickan Yezda berättar om yezidiskt liv i slutet av 1800-talet. Det är en bok som har dubbla ambitioner, att ge kunskap om en minoritets seder, historia och kultur, men också att underhålla genom att odla berättandets konst.

Kritiker: Shora Esmailian och Marie Pettersson. Samtalet spelades in lördag den 16 oktober på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Kaisa Johanssons Prästens lilla kråka och andra noveller (Visto förlag, 2020) rymmer fyra noveller som alla tar upp tillspetsade situationer vilka kan tjäna till utgångspunkt för mer generella moraliska eller psykologiska resonemang.

Kritiker: Niklas Qvarnström och Oline Stig. Samtalet spelades in lördag den 16 oktober på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Anders Källgårds roman Del två – En fortsättning på Hemsöborna (PerArt förlag, 2021) är precis som titeln anger en fortsättning på Strindbergs klassiker. Boken ansluter sig därmed till en stor genre inom den samtida litteraturen, den som kallas ”fanfiction”. För att diskutera boken bjöds två strindbergskännare in som själva i aktuella böcker kritiskt närmat sig Strindbergs verk från okonventionella håll.

Kritiker: Alexandra Borg och Magnus Florin. Samtalet spelades in söndagen den 17 oktober på Varbergs Stadsbibliotek, Kulturhuset Komedianten.

Lyssna på samtalen

Poddsändningarna med samtalen finns publicerade på Kritiklabbets webbplats.