Direkt till innehållet

Maria Ryberg Mo blir ny smittskyddsläkare

Publicerad: 2020-06-03 Senast ändrad:

Den 1 september tillträder Maria Ryberg Mo tjänsten som Region Hallands nya smittskyddsläkare. Maria Löfgren, som varit smittskyddsläkare, återgår till att vara biträdande smittskyddsläkare.

Maria Ryberg Mo är specialistläkare och överläkare inom infektionssjukdomar och arbetar idag på infektionskliniken i Region Halland, där hon varit sedan 2005.

– Jag ser fram emot mitt nya uppdrag som smittskyddsläkare i Region Halland. Jag lockas av den unika kombinationen av infektionsmedicin, folkhälsoarbete och samhällsvetenskap. Det ska bli spännande och utvecklande att arbeta med de här frågorna i ett bredare perspektiv och just mötet mellan hälso- och sjukvården och det övriga samhället intresserar mig, säger Maria Ryberg Mo.

I sitt uppdrag som smittskyddsläkare kommer Maria Ryberg Mo att ansvara för att planera, organisera och leda smittskyddet inom regionen. I uppdraget ingår även samverkan med kommunerna och andra aktörer i deras smittskyddsarbete.

– Maria Ryberg Mo har jobbat med ett brett spann av infektionssjukdomar och har en god förmåga att samverka och skapa relationer, vilket är viktigt i denna roll, framhåller Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Maria Ryberg Mo kommer att leda arbetet inom Smittskydd Halland, vars mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.