Direkt till innehållet

Markus Lingman är Årets AI-svensk 2020

Nu är det klart att Markus Lingman, överläkare och strateg i Hallands sjukhus ledning, är vinnaren av priset Årets AI-svensk 2020.

Publicerad: 2020-11-12 Senast ändrad:

Priset går till den person som bidragit mest till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI.

– Jag är hedrad både av priset och att få arbeta i en miljö med sådan framåtanda. Det finns många som har skäl att vara stolta i Halland!

Informationsdriven vård och AI – artificiell intelligens – är två begrepp som diskuteras mycket inom hälso- och sjukvården i Sverige. Och Halland är en region som många tittar på med stort intresse.

Se Markus berätta om vinsten:

Här kan du läsa mer om Markus Lingman och arbetet med AI och informationsdriven vård i Halland.

Juryns motivering

”Markus Lingman visar vägen för ökad användning av AI som skapar värde på riktigt!

Med sitt mod, förtroendeingivande ledarskap och engagemang har han starkt bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Markus besitter en unik förmåga till att göra det komplexa förståeligt och har konkret gjort tekniken tillgänglig och användbar. Han har tillgängliggjort kunskap om användning av AI teknik som kan skalas upp och komma till nytta för fler.

Markus framgångsrika arbete har potential att rita om hur vård praktiseras och genomförs såväl i Sverige som globalt. Med fokus på den enskilde har han förenat vårdens behov med teknikens möjligheter. Han har i sitt arbete med informationsdriven vård i region Halland visat hur förmågan till samverkan är nyckeln till ett väl fungerande AI ekosystem för att åstadkomma samhälls- och individnytta.

Markus Lingman är helt enkelt en sann förebild och en föregångare som många kan inspireras och lära av.”

Fotnot: Titeln ”Årets AI-svensk” är en nyinstiftad utmärkelse som delas ut IT&Telekomföretagen tillsammans med samarbetspartner Teknikföretagen. Syftet med priset är att främja insatser, engagemang och arbete inom AI som leder till att föra svensk AI framåt.