Direkt till innehållet

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Falkenberg

Publicerad: 2021-02-25 Senast ändrad:

Falkenbergs medborgarlöfte utgår från en gemensam lägesbild mellan kommunen, regionen och polisen. Med konkreta aktiviteter är målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöftet ses som en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Falkenbergs kommun, lokalpolisområde Falkenberg och Lokal nämnd Falkenberg, Region Halland.

Löftet består av konkreta och tidsatta aktiviteter som tar sin utgångspunkt i parternas gemensamma lägesbild. Det finns också en koppling till de tre övergripande målen för samverkan;

  • minska brottsligheten
  • öka tryggheten
  • skapa förutsättningar för hållbara levnadsvillkor

Medborgarlöftet tar avstamp ifrån en gemensam lägesbild

Under 2020 har parterna tagit fram lägesbilder utifrån respektive verksamhetsområde och identifierat områden där samverkan krävs för att få optimal utväxling på insatserna. Det rör sig om problembilder som är sammansatta och kan kopplas till de övergripande målen i samverkansöverenskommelsen.

Samtliga problemområden sammanfogades till en gemensam lägesbild där följande två fokusområden utkristalliserades:

  • Socialt utsatta bostadsområden
  • Unga och unga vuxna i riskzon

 

– Vi ser att behovet av samverkan över organisationsgränser ökar mer och mer, för att vi ska komma tillrätta med komplexa samhällsutmaningar. Lokal nämnd Falkenberg arbetar för en ökad hälsa och vi har över tid engagerat oss i den ökade psykiska ohälsan där unga och unga vuxna är en särskilt utsatt grupp, säger GunMarie Stenström (M), ordförande för Region Hallands Lokala nämnd Falkenberg.

Föreläsningar ”Våga fråga!” – om suicidprevention

– Som en del i årets medborgarlöfte kommer vi att erbjuda utbildningen ”Våga fråga!” tillsammans med den ideella organisationen Suicide Zero. Målet med utbildningstillfällena är att öka kunskapen och att minska skuldbeläggandet, vi öppnar upp för samtal kring psykisk ohälsa och hur suicid kan förebyggas. Vi hoppas att många vill delta i utbildningen som visar på hur du som medmänniska kan stötta och prata om svåra frågor. Här har vi alla möjlighet att göra skillnad, säger GunMarie Stenström (M).

Här kan du anmäla dig till den digitala utbildningen ”Våga fråga!” (pdf) – kostnadsfri föreläsning erbjuds vid fyra tillfällen i vår.

Vill du läsa mer om de olika utbildningarna och föreläsningarna eller nätverket som arbetar suicidpreventivt kan du göra det på hemsidan för Lokal nämnd Falkenberg.

Polisens webbsida

Suicide Zero