Direkt till innehållet

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Varberg

Publicerad: 2021-12-17 Senast ändrad:

Medborgarlöftet har tagits fram i samverkan mellan parterna och skrevs under av Karl-Gunnar Svensson (KD), ordförande i Region Hallands lokala nämnd Varberg, Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande i kommunstyrelsen och Anders Wiss, lokalpolisområdeschef i Varberg. Foto: Nathalie Brandstedt.

 

Varbergs kommun, polisen och Region Hallands lokala nämnd i Varberg arbetar aktivt för att öka tryggheten i kommunen. Idag, fredag den 17 december, skrevs medborgarlöftet för Varberg 2022 under, av Karl-Gunnar Svensson (KD), Ann-Charlotte Stenkil (M) och Anders Wiss (se foto). Detta är sjätte året i rad som parterna skrivit under ett medborgarlöfte med aktiviteter som ska öka tryggheten i kommunen.

Medborgarlöftet har polisen, kommunen och Region Halland tagit fram med utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden och det som kommit fram i de medborgardialoger som genomförts under året. Resultatet är fyra konkreta insatser för att öka tryggheten, förbättra hälsan och minska brottsligheten i kommunen.

Samarbete för ökad trygghet

Genom medborgardialogerna har medborgarna fått möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att öka känslan av trygghet. Känslan av trygghet är nära sammankopplad med tilliten till andra människor och samhället i övrigt. Skillnaden i tillit har ökat mellan grupper i samhället och för att hitta nya sätt att stärka tilliten kommer ett forum för dialog skapas.

– Varberg är en trygg kommun. Trots det visade medborgardialogerna att det finns en känsla av otrygghet hos invånarna. En viktig del i årets medborgarlöfte är att vi bjuder in till fördjupad dialog om tillit, som är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Vi vill ge Varbergsborna möjligheten att påverka trygghetsarbetet och hoppas på att få ta del av många olika perspektiv på tillit, säger Karl-Gunnar Svensson.

Ungas rätt till sin sexualitet

Genom kompetenshöjande insatser för skolpersonal vill parterna stärka arbetet inom området ungas sexualitet. Målgruppen för insatserna är i första hand grundskolorna och den kommer inledas med en föreläsning för skolpersonal.

– Det är viktigt att vi tillsammans skapar trygghet i att kunna prata med våra barn och unga om sexualitet och relationer och vikten av samtycke. Under våren förbereder vi oss inför de förändringar som sker i läroplanen under året. Vi behöver hjälpas åt med att bygga upp en samtyckeskultur, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Ungas syn på droger

Syftet med medborgarlöftet är minskad brottslighet och ökad trygghet men också att skapa förtroende och ökad delaktighet. I den gemensamma lägesbilden ser parterna ett behov av att polisen tillsammans med Varbergs kommun och Region Halland ska motverka att unga använder droger.

– Vi kommer att fortsätta med de föreläsningar om bland annat droger och straffrätt vi påbörjat för elever i årskurs åtta. Vi ser att det finns ett stort behov bland de unga att få kunskap om droger och konsekvenserna av att använda dem, säger Ghadi Ghazale som är kommunpolis i Varberg.

Förebygga våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en prioriterad fråga i medborgarlöftet och man har insett att det är viktigt att försöka hjälpa både brottsoffer och förövare. Kommunen och polisen arbetar redan aktivt tillsammans med att stödja brottsoffer men för att förhindra fortsatt brottslighet kommer insatser göras även för förövare.

– Polisen och kommunen ser ett behov att tillsammans arbeta med förövare. Det är trots allt där vi kan påverka och förebygga brott och på så sätt minska antalet utsatta, säger Ghadi Ghazale.

Här finns information om medborgarlöftet.

Kontakter:

Ghadi Ghazale, kommunpolis i Varberg, 010-565 52 49
Ann-Charlotte Stenkil, ordförande, kommunstyrelsen, 073-408 81 01
Karl-Gunnar Svensson, ordförande, Region Hallands lokala nämnd i Varberg, 076-677 32 33