Direkt till innehållet

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Varberg

Publicerad: 2020-12-18 Senast ändrad:

Region Halland, Varbergs kommun och polisen i Varberg har nu för femte året i rad skrivit under ett medborgarlöfte med aktiviteter som ska öka tryggheten i kommunen.

I de medborgardialoger som genomförts i Varberg finns en önskan om att polisen tillsammans med Varbergs kommun och Region Halland ska motverka att unga använder droger. Därför har årets medborgarlöfte fokus på det brottsförebyggande arbetet mot droger och ungas trygghet och hälsa.

– Vi ser positivt på att vi fortsätter att samverka för att förbättra barns och ungas situation i Varberg. Det finns utmaningar i arbetet med att förbättra ungas situation och dessa går inte att lösa genom att jobba i stuprör, därför är ordet ”tillsammans” väldigt viktigt i arbetet med medborgarlöftet, säger Karl-Gunnar Svensson, ordförande i Region Hallands lokala nämnd i Varberg.

Mer om Medborgarlöftet i Varberg finns här.