Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Missbruk och beroende

I avsnitt fyra av Hallands sjukhus sommarpodd pratar vi om missbruk och beroende. Kan du bli beroende av vad som helst och hur vet du om du är beroende? Avsnittet gästas av Maria Stening, sjuksköterska på avdelning 24, Hallands sjukhus Varberg.

I Sverige lider runt en halv miljon människor av beroendesjukdom. Man räknar med att ungefär en fjärdedel av dem med alkoholberoende även har problem med andra psykiatriska diagnoser och social utsatthet.

I avsnittet berättar Maria mer om vilken problematik som ligger bakom en beroendesjukdom och hur du vet om du eller en närstående är i riskzonen. Hon lyfter också fram vikten av närståendes stöd och förståelse för beroendesjukdom i tillfriskningsprocessen och hur vi tillsammans kan minska stigmat för missbruk och beroende för att fler ska våga söka hjälp.

Här kan du lyssna på podden:

Publicerad: 2019-07-16

Senast ändrad: