Direkt till innehållet

Missbruk och beroende

Publicerad: 2019-07-16 Senast ändrad:

I avsnitt fyra av Hallands sjukhus sommarpodd pratar vi om missbruk och beroende. Kan du bli beroende av vad som helst och hur vet du om du är beroende? Avsnittet gästas av Maria Stening, sjuksköterska på avdelning 24, Hallands sjukhus Varberg.

I Sverige lider runt en halv miljon människor av beroendesjukdom. Man räknar med att ungefär en fjärdedel av dem med alkoholberoende även har problem med andra psykiatriska diagnoser och social utsatthet.

I avsnittet berättar Maria mer om vilken problematik som ligger bakom en beroendesjukdom och hur du vet om du eller en närstående är i riskzonen. Hon lyfter också fram vikten av närståendes stöd och förståelse för beroendesjukdom i tillfriskningsprocessen och hur vi tillsammans kan minska stigmat för missbruk och beroende för att fler ska våga söka hjälp.

Här kan du lyssna på podden: