Direkt till innehållet

Misstänkt mässlingssmitta på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad: 2018-01-05 Senast ändrad:

En patient som onsdagen den 3 januari besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg har misstänkt mässling.

Patienten, som är ovaccinerad, kom i kontakt med smittan den 23 december på en mottagning i Göteborg. Inkubationstiden för mässling är ca 11 dagar. Prover har tagits och det har inte kunnat uteslutas att patienten har mässling.

Smittspridning har bara kunnat ske inne på avgränsade delar av sjukhuset.

Smittspårning som skyddsåtgärd

Enligt Smittskyddslagen är vi skyldiga att göra smittspårning. Personal och patienter som är födda mellan 1965 och 1980 och som har befunnit sig i det aktuella området mellan klockan 14 och 17.30 den 3 januari kommer att kontaktas. De kommer att tillfrågas om de är vaccinerade och i annat fall erbjudas vaccination på Kvälls- och helgmottagningarna i respektive kommun.

Smittskyddsläkare Mats Erntell påpekar att detta är en skyddsåtgärd, det finns i dagsläget inga patienter som är smittsamma.

– I och med smittspårningen kan personer som inte är vaccinerade fångas upp och erbjudas möjligheten att snabbt få vaccinering. Vaccination måste ske inom tre dagar från att personer utsatts för smitta, säger Mats Erntell.

De som är födda före 1965 har oftast haft mässling som barn och de flesta som är födda efter 1980 har vaccinerats. Vaccination mot mässling har mycket god skyddseffekt. Sedan 1982 erbjuds alla barn i Sverige vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, med en första dos vid 18 månaders ålder och en andra dos i skolan. Skolbarn födda från 1970/1971 vaccinerades vid 12 års ålder i skolan från 1982.

Symtom vid mässling

Typiska symtom vid mässling är feber, ögonirritation, hosta, huvudvärk och utslag i munnen. Efter tre till fyra dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen börjar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter.

Tidiga fall av mässling kan misstas för förkylning/influensa eftersom utslagen kommer först efter några dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt.

Mässling är i de flesta fall ofarlig och läker ut av sig själv. Om man har mässling är det vanligt att samtidigt få bakterieinfektioner, till exempel öroninflammation och lunginflammation. De behandlar man med antibiotika.

I sällsynta fall kan mässlingen bli allvarlig och till och med dödlig.

Hur ska jag göra för att söka vård vid misstänkt mässling?

Om du tror att du själv eller någon av dina anhöriga har blivit smittad ska du inte söka vård direkt på vårdcentral eller sjukhusens akutmottagningar. Ring 1177 för rådgivning.

Läs mer om mässling på 1177.se