Direkt till innehållet

Modernas vaccin mot covid-19 pausas för personer födda 1991 eller senare

Publicerad: 2021-10-07 Senast ändrad:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att användningen av Modernas vaccin pausas för personer födda 1991 eller senare. Orsaken är att ny data pekar mot en ökad förekomst av inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck kopplat till Modernas vaccin (Spikevax). Risken att drabbas är dock väldigt liten.

Personer födda 1991 och senare som fått en dos av Modernas vaccin kommer i nuläget inte erbjudas en andra dos covid-19-vaccin. Det gäller även den som tidigare fått två doser av Modernas vaccin och som, på grund av mycket nedsatt immunförsvar, bokat tid för en extrados. Folkhälsomyndigheten återkommer med information om vilken som blir bästa lösningen för dessa grupper.

Hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation går oftast över av sig självt, men symtomen behöver bedömas av läkare. Tillstånden är vanligast bland unga män, i samband med exempelvis virusinfektioner som covid-19. Nu pekar data mot en ökad förekomst också i samband med vaccination mot covid-19, främst hos ungdomar och unga vuxna och främst hos pojkar och män. Riskökningen verkar störst efter den andra dosen och ses då oftast inom fyra veckor efter vaccination, men främst inom de två första veckorna.

– Den som är vaccinerad nyligen, med sin första eller andra dos av Modernas vaccin, behöver inte känna sig orolig för risken är väldigt liten, men det är bra att känna till vilka symtom man behöver vara vaksam på, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare i Region Halland.

Symtom på hjärtmuskelinflammation och/eller hjärtsäcksinflammation är bland annat:

  • Trötthet och andfåddhet
  • Oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning
  • Feber och värk i kroppen
  • En känsla av tryck eller tyngd över bröstet
  • Det gör ont att andas djupt
  • Smärta till vänster eller mitt över bröstet

Läs mer på Folkhälsomyndigheten