Direkt till innehållet

Möt Kirgizistans konst och världsarv

Publicerad: 2019-03-01 Senast ändrad:

Specialutställningen ”Kirgizistan – konst och världsarv” är en resa från Sverige till Kirgizistan där konstnären Kerstin Paradis Gustafssons textilkonst och två stora kirgiziska jurtor med inredning och färgstarka textilier, tillsammans med berättelser om örnjakt, hästar och det vackra bergiga landskapet binder samman de två länderna.

I Hallands kulturhistoriska museums nya utställning bjuder museet in till en resa, till Kirgizistan, ett bergigt land i Centralasien med rötter i nomadkulturen.

En nomadkultur är i sitt ursprung skriftlös. Kunskaper förs vidare från generation till generation det sker genom berättande och handens erfarenhet. Den nomadiska livsstilen finns kvar i Kirgizistan, under sommaren när får och getter drivs på bete upp till bergen. Då bor man oftast i flyttbara hem, jurtor, runda tält av filt. De är enkla att ta ner och transportera till nästa plats.

Utställningen ”Kirgizistan – konst och världsarv” visas till och med den 25 augusti på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg. Utställningen är producerad av Hallands kulturhistoriska museum i samarbete med Kerstin Paradis Gustafsson, Världskulturmuseet/Världskulturmuseerna, med stöd av Region Halland.

Jurta betyder hem

Ordet jurta betyder hem. I jurtan har man mattor och andra textilier av filtad ull, mönstrade och i starka färger. Som bostad har nomadtältet en central plats i många kirgizers liv. Filttältet är därför självklart en viktig del i rituella sammanhang och på festivaler.

Ett immateriellt kulturarv

Idag är jurtan, filtmattorna, som kallas shyrdak och ala-kiyiz, upptagna på Unescos lista över immateriellt kulturarv som behöver omedelbart stöd för att inte försvinna och en tidigare muntlig berättelse om kirgizernas historia, Manas, är upptagen på Unescos lista över representativt immateriellt kulturarv.

Konstnären Kerstin Paradis Gustafsson förmedlar kunskap och inspiration

En av experterna på det textila kirgiziska hantverket är konstnären, författaren och ullexperten Kerstin Paradis Gustafsson, som bor här i Halland. Genom ett samarbete med Ms. Dinara Chochunbaeva i Kirgizistan samlade hon 1999 in en större jurta med inredning, föremål och kläder till nuvarande Världskulturmuseet i Göteborg. Jurtan, en typisk kirgizisk jurta, här med en diameter på drygt 6 meter, utan bärande mittstolpe. Större delen av denna samling visas nu i Hallands kulturhistoriska museums rikssal.

I utställningen finns också en mindre jurta som är Kerstin Paradis Gustafssons egen och där kan vi gå in och uppleva den speciella känsla som upptäcktsresanden som Sven Hedin beskrev för hundrafemtio år sedan. En tid då nordiska resenärer som geografen Sven Hedin och marskalk Gustav Mannerheim reste i vetenskapens namn för att dokumentera länderna längs Sidenvägen i Centralasien. Författaren Jan Myrdal berättar i utställningen om den kirgiziska matta han fick under en av sina resor.

Textil konst med rötterna i nordisk tradition

En viktig del av utställningen är Kerstin Paradis Gustafssons egna konstverk, spunna, färgade, tovade och vävda av ull från egna får. Det är textil konst med rötter i nordisk tradition och symbolvärld i färg och form, med inspiration från övriga världen.

Aktiviteter för både barn och vuxna

Till utställningen hör en programverksamhet kring konst, natur, Kirgizistan och världsarv för både vuxna, barn och barnfamiljer.

  • 2 mars kl. 14 – Konstnären Kerstin Paradis Gustafsson visar och berättar om sin textila konst i utställningen ”KIRGIZISTAN konst och världsarv”
  • 16 mars kl. 14 – Introduktion med visning i utställningen ”KIRGIZISTAN konst och världsarv” samt föreläsning med bilder från landet av naturfotograf Thomas Andersson, Falkenberg. I samarbete med Studiefrämjandet Varberg
  • 23 mars kl. 14-16 – Familjevisning och workshop. Kl.14 Visning utställningen ”KIRGIZISTAN konst och världsarv”. Skapande verksamhet i Ateljé Borgen på tema ull. Varbergs hemslöjdsförening spinner på spinnrock och slända i Kafé Längan kl 14-16.
  • 30 mars kl. 14 – UNESCO:s världsarv. Världsarv i Kirgizistan, Sverige och Grimeton. Föredrag med Camilla Lugnet, verkställande direktör för Stiftelsen Världsarvet Grimeton och styrelsemedlem i nordiska världsarvsföreningen. Konstnär Kerstin Paradis Gustafsson medverkar och visar utställningen ”KIRGIZISTAN konst och världsarv” I samarbete med Världsarvet Grimeton.
  • 2-4 april kl. 10.30-15.30 – ”KIRGIZISTAN konst och världsarv” – hantverksvecka med kursverksamhet. Kursverksamhet i samarbete med Studiefrämjandet och hantverkare från Kirgizistan tre kurser: Spinning, stråvävning, mönster shyrdak. Anmälan till: Studiefrämjandet Halland 0340-20 10 80 eller www.studieframjandet.se/halland
    För närmare program se museets webbplats och annonser.
  • 7 april kl. 14 – Föreningen Varberg Museums årsmöte. Visning ”KIRGIZISTAN konst och världsarv” med konstnär Kerstin Paradis Gustafsson. Att leva i Kirgizistan. Föredrag med bilder av Erlend Hvoslef, Norge. Föredrag och visning är öppen för allmänheten.
  • 13 april kl. 14 – Hur tillverkar man en jurta? Konstnären Kerstin Paradis Gustafsson visar och berättar i utställningen ”KIRGIZISTAN konst och världsarv”
  • 24 augusti kl. 14 – Visning av utställningen ”KIRGIZISTAN konst och världsarv” med konstnären Kerstin Paradis Gustafsson.

Programmen arrangeras av  Hallands kulturhistoriska museum, Varbergs fästning, tel 0430 828 30, i samarbete med Studiefrämjandet, Varbergs hemslöjdsförening, Världsarvet Grimeton samt Varbergs museiförening.

Läs mer om programmet och utställningen på Hallands kulturhistoriska museums webbplats www.museumhalland.se