Direkt till innehållet

Nationellt stödpaket till kulturen

Publicerad: 2020-04-29 Senast ändrad:

Det är nu klart hur det nationella stödpaketet till kulturområdet ska fördelas. Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond ansvarar för att fördela 500 miljoner till kulturaktörer som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset.

Besök respektive organisations webbplats för information. Observera att det är kort ansökningstid för de nationella bidragen.

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Ansökan öppnar 28 april.

Sveriges författarfond fördelar 10 miljoner kronor via ett sökbart Krisstipendium för intäktsbortfall med sista ansökningsdag 8 maj. Stipendierna kan sökas av samtliga kategorier av litterärt yrkesverksamma: Författare, dramatiker/manusförfattare, tecknare, fotografer, kulturjournalister samt översättare.

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor i första hand till att stötta visningsarrangörer. Filminstitutet har med anledning av detta utformat en ny stödform riktad till anordnare av filmföreställningar på biograf (till exempel biografägare och filmfestivaler) samt en särskild utlysning inom befintligt stöd till distributörer. Ansökningsperiod: 27 april–5 maj.

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor för inställda och uppskjutna kulturevenemang. Även konstnärligt verksamma aktörer som skulle ha arbetat med kulturevenemanget kan söka stöd. Endast juridiska personer och företagare som bedriver professionell kulturverksamhet får del av stödet. Ansökningsomgången öppnar 28 april, med sista ansökningsdag den 11, 12 respektive 13 maj. Beslut beräknas kunna tas i mitten av juni. För att informera om stödet arrangerar Kulturrådet tre webbinarier; 30 april, 5 maj och 7 maj.

Information om nationella beslut och insatser med anledning av pandemin

De nationella beslut som fattats av regeringen finns tillgängliggjorda och förklarade på följande webbplatser:

  • Konstnärsnämnden tillhandahåller information till yrkesverksamma konstnärer med anledning av covid-19.
  • Kulturrådet tillhandahåller information på sin webbplats.
  • KLYS tillhandahåller information och länkar till samtliga branschorganisationer.
  • SKR – Sveriges kommuner och regioner informerar om hur kultur- och fritidsverksamhet i kommuner och regioner påverkas med anledning av coronaviruset.

Information och stöd till företagare

Bolagsverket presenterar uppdaterad information om hjälp och stöd som finns att få med anledning av Covid-19-pandemin.

För dig som är företagare i Halland och möter utmaningar på grund av Corona finns nu stöd, samlat under namnet Tillsammans för Halland, med fokus på rådgivning, affärsutveckling och finansiering. Du erbjuds kostnadsfri rådgivning.

Timbanken är till för dig som ska starta eller utveckla ditt företag i Halland. Du erbjuds fem timmar kostnadsfritt med en expert – välj själv vad du vill fokusera på. Timbankens konsulttimmar gäller dig som är företagare eller ska starta företag i Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg eller Kungsbacka.

Region Hallands Expresstöd för kulturskapare och arrangörer

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer av kulturhändelser i Halland. Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr. Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till.

Läs mer om expresstöd och ansök via vår blankett