Direkt till innehållet

Nöjda patienter inom psykiatrin i Halland

Publicerad: 2018-11-14 Senast ändrad:

Psykiatrin i Halland får höga betyg av patienterna. Det visar den nationella patientenkäten som nyligen presenterats. Nöjdast patienter i Sverige har Hallands öppenvård.

När resultaten från den nationella patientenkäten nu sammanställts av Sveriges kommuner och landsting (SKL) rankar patienterna i Halland sina psykiatrimottagningar högre än någon annanstans i Sverige. Nio av tio tillfrågade kryssar för något av de två högsta alternativen på en femgradig skala. Halland ligger också i topp i flera av underkategorierna såsom tillgänglighet, kunskap samt respekt och bemötande.

Över genomsnittet

Heldygnsvård för vuxna i Halland ligger strax över genomsnittet. Med 75 procent nöjda patienter hamnar man på en femteplats i riket. BUP-mottagningarna har 82 procent nöjda patienter vilket är lika med riksgenomsnittet. BUP:s heldygnsvård ligger på åttonde plats i Sverige med 73 procent nöjda patienter. Halland bedriver också rättspsykiatrisk vård. I heldygnsvården förklarar sig 65 procent vara nöjda, jämfört med riksgenomsnittet på 56 procent.

”Mycket glädjande”

– Det är mycket glädjande att patienterna i Halland är nöjda med psykiatrins vård. En stor eloge till chefer och medarbetare som möter varje individ med respekt och kunnande, säger Svein Henriksen (MP), ordförande för psykiatrinämnden i Region Halland.

Tolkas med försiktighet

SKL flaggar dock för att statistiken bör tolkas med viss försiktighet. Svarsfrekvensen är ojämn och varierar både över landet och mellan olika enheter i de olika landstingen och regionerna.

Utdrag ur frisvar från halländska patienter:

”Jag får en fantastisk vård. Allt görs för att jag ska få ett bättre leverne. VPM har varit livsavgörande för mig och därigenom gentemot mina barn. Så tacksam att ni finns.”
Patient vid mottagningen i Falkenberg

”Öppenvård psyk Laholm är så fantastiska. Det lugn och den stora känslan av ett mycket gott patientbemötande är en fantastisk gåva som jag som patient och även anhörig till en annan patient får uppleva där.”
Patient i Laholm