Direkt till innehållet

Nu inleds den utökade personalprovtagningen för covid-19 i Region Halland

Publicerad: 2020-05-29 Senast ändrad:

Den 1/6 öppnar Region Halland pandemimottagningar i Halmstad och Varberg för mer generell provtagning av medarbetare med symtom som beskrivits för covid-19.

Medarbetare kommer själva att kunna boka tid för provtagning. Provtagning ska ske tidigt i förloppet, helst dag två till tre efter insjuknandet. I första skedet är det medarbetare inom Region Hallands hälso- och sjukvård och privata vårdgivare som kan provtas. Resultatet av provtagningen visar om personen har en pågående covid-19-infektion, till skillnad från antikroppstester som visar på genomgången infektion.

Inom kort kommer Region Halland även att erbjuda en lösning för provtagning av vård- och omsorgspersonal inom kommunerna i Halland samt för personal inom samhällsviktig verksamhet. Intensivt arbete pågår för att organisera denna provtagning och mer information kommer, så fort strukturen för detta finns på plats.

Folkhälsomyndigheten ser totalt fyra grupper som prioriterade när det gäller provtagning.

Region Halland kommer att erbjuda provtagning för grupp 1-3.

1. Patienter
Provtagning av patienter sker som tidigare i den ordinarie vården. Även patienter som inte är i behov av sjukhusvård kan provtas om det finns en sjukdomsbild där behandlande läkare bedömer att tidig diagnos har betydelse för handläggningen.

2 a) Personal inom Region Hallands hälso- och sjukvård inklusive privata vårdgivare med offentlig finansiering
Provtagning via pandemimottagningarna med start 1/6

b) Personal inom kommunal vård och omsorg
Kommunerna kommer framöver att erbjudas möjlighet till provtagning i regionens regi. Själva provtagningsförfarandet kan genomföras på olika sätt.

3. Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet
Denna grupp definieras inom Halland, med utgångspunkt från MSB´s rekommendationer och i samverkan med Länsstyrelsen. Arbete pågår med hur en lösning för provtagning ska gå till för denna grupp.

4. Övriga relevanta delar av samhället
I Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation anges att denna grupp kommer att inkluderas i ett senare skede.