Direkt till innehållet

Nu lanserar vi ett nytt sätt att visa utbildnings- och kompetensbehov i Halland

Publicerad: 2022-05-09 Senast ändrad:

Region Halland arbetar för att Halland ska ha en jämställd och inkluderande arbetsmarknad där utbildningar möter arbetsgivares behov av kompetens. Nu har vi skapat en digital rapport för att visa utbildnings- och kompetensbehov. Här kan aktörer i Halland ta stöd för att samverka för en bättre matchning mellan individers kompetens och arbetsgivares behov.

I rapporten kan du läsa fakta om utbildningsnivå, sysselsättning, matchning och branschsammansättning, samt beskrivningar av regionala trender och hur efterfrågan ser ut i framtiden.

– Vi har tagit fram en rapport som ger en helhetsbild av kompetensförsörjningen i Halland. Rapporten innehåller beskrivningar av dagens situation på arbetsmarknaden, länsspecifika förutsättningar för en god kompetensförsörjning och prognoser över framtida behov inom olika utbildningsområden, säger Robin Rikardsson, analytiker på Region Halland.

Rapporten är uppbyggd så att den är enkel att uppdatera när ny statistik publiceras. På så sätt kommer den att vara aktuell över tid.

– Vi hoppas att rapporten ska skapa värde för aktörer i Halland, till exempel som underlag för ansökningar av yrkeshögskoleutbildningar, för planering och dimensionering av vuxenutbildning eller som underlag för att söka finansiering för olika kompetens- eller utbildningsinsatser, säger Pernilla Isaksson, kompetensstrateg på Region Halland.

Att tillgängliggöra kunskap om kompetensbehovet i Halland är ett uppdrag Region Halland har från regeringen. Det har också koppling till Hallands strategi för hållbar tillväxt och målet om förbättrad matchning i regionen.

Här kan du läsa den digitala rapporten – Kompetensförsörjning i Hallands län

Kontakt

Pernilla Isaksson, social hållbarhetsstrateg

Telefon: 035-17 98 78

E-post: pernilla.isaksson@regionhalland.se