Direkt till innehållet

Nu startar antikroppstestningen i Halland

Publicerad: 2020-10-01 Senast ändrad:

Från idag erbjuder Region Halland alla invånare från 18 år möjlighet att ta antikroppstest covid-19. Om provsvaret visar på antikroppar innebär det att personen haft covid-19 och har skydd mot att få det igen under 6 månader från det provet togs. Om man redan vet att man haft covid-19, efter provtagning när man var sjuk, så är det ingen idé att ta ett antikroppstest. Detta eftersom det då är säkerställt att man haft covid-19 och därmed har skydd mot att få covid-19 igen det kommande halvåret.

Boka tid för antikroppstest

Den person som vill ta ett antikroppstest loggar in på 1177.se och bokar tid på valfri vårdcentral eller på någon av de fyra stora provtagningsenheterna på sjukhusen. Det finns också möjlighet att fråga i samband med annan provtagning inom all hälso- och sjukvård om det går att ta ett antikroppstest samtidigt som man ändå är där för att ta annat prov. När man bokar ett antikroppstest ska man ha varit frisk från förkylning och andra symtom på covid-19 i minst 14 dagar. Det är den tid det tar för antikroppar att bildas.

Provtagning vid symtom är viktigast

Antikroppstestning ska inte förväxlas med den provtagning som sker för att kontrollera om man har covid-19 eller inte. Smittskydd Halland betonar att provtagning vid symtom för att påvisa infektion är den viktigaste åtgärden för att upptäcka och förhindra smittspridning. Så snart man haft symtom i 24 timmar bör åtminstone alla från 12 år och uppåt att boka tid för självprovtagning via 1177.se/Halland. Provtagning för covid-19-infektion är en rekommendation medan antikroppstestning är ett möjligt erbjudande för den som så önskar.

Avgift och kvalitet på test

Avgiften för antikroppstestning är 200 kr. För vissa grupper är ett antikroppstest kostnadsfritt, såsom för vård- och omsorgspersonal och de som bor på särskilt boende för vuxna eller har hemtjänst.

Testet som Region Halland använder tas som ett blodprov i armvecket och är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Antikroppstestet har mycket hög säkerhet för de positiva svaren. Däremot utvecklar inte alla som haft infektionen antikroppar, vilket innebär att ett negativt antikroppstest inte helt utesluter att någon haft covid-19.

Mer information om antikroppstester, provsvar och frågor och svar finns att läsa på www.1177.se/Halland.