Direkt till innehållet

Nu startar kompetensomställningen för medicinska sekreterare

Den här veckan gick startskottet för en stor och viktig utbildningssatsning för medicinska sekreterare på Hallands sjukhus.

Publicerad: 2022-11-18 Senast ändrad:

Hallands sjukhus står inför förändringar som kommer att ställa krav på, men också skapa möjligheter för, alla medarbetare i vår organisation att utveckla sin kompetens inom området digitalisering. Medicinska sekreterare är en stor och viktig yrkesgrupp i omställningen till nya arbetssätt och system. För att ge våra drygt 300 medicinska sekreterare rätt förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag startar nu en större utbildningsinsats med fokus på digitalisering.

Under våren har arbete pågått med att ta fram utbildningskonceptet, och en styrgrupp samt arbetsgrupp har haft regelbundna möten under projektets gång.

Omfattning

Utbildningen består av ett antal olika delar och den första gruppen startar den här veckan. Varje termin startar sedan tre nya programomgångar. Med cirka 25 deltagare per program (det vill säga 75 varje termin) beräknas samtliga deltagare ha genomfört utbildningen under våren 2024.

Bakgrund

Bakgrunden till den här utbildningssatsningen är att det finns ett behov av att höja grundkompetensen inom IT och digitalisering för medicinska sekreterare. Detta för att möta efterfrågan och behov i den nära verksamheten samt arbeta proaktivt med digitalisering och utveckling av hälso- och sjukvård.