Direkt till innehållet

Ny hälsostudie: barn och ungdomar äter för dåligt och rör sig för lite

Folktandvården Sverige var på plats när Generation Pep släppte sin Pep-rapport 2019. Rapporten är en av de mest heltäckande granskningarna av barn och ungas hälsa i Sverige. Undersökningen är unik genom att fler än 11 000 barn med deras vårdnadshavare deltagit, men även genom att den blir årligen återkommande.

Publicerad: 2019-04-10 Senast ändrad:

Eftersom Folktandvården Sverige samarbetar med Generation Pep var även Åsa Brandt, kommunikationschef Folktandvården Region Stockholm och Linda Alexandersson, kommunikationschef Folktandvården Region Uppsala med vid rapportsläppet. De fick tillfälle att berätta om Folktandvårdens bidrag för en bättre hälsa hos barn, Rocka Munnen, vilket både imponerade och inspirerade de närvarande.

I undersökningen kartläggs hur barn i åldrarna 4-17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och studien genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. I arbetet med rapporten har även en rad forskare och experter deltagit i en rådgivargrupp.

Läs mer om Pep-rapporten här: https://generationpep.se/sv/aktuellt/ny-stor-halsostudie-visar-att-barn-och-ungdomar-ater-for-daligt-och-ror-sig-for-lite/