Direkt till innehållet

Ny innovationsplattform för små och medelstora företag i Halland

Publicerad: 2023-04-05 Senast ändrad:

Region Halland medfinansierar projekt Innovationsplattform AI Halland med 6,48 mnkr under en treårsperiod. Finansieringen tas ur Region Hallands medel för medfinansiering av EU-projekt. Projektets mål är att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i Halland genom att erbjuda verktyg för hur AI (intelligenta system), tjänsteinnovation och datadriven innovation kan bidra till nya konkurrenskraftiga och hållbara erbjudanden.

Näringslivet i Halland utgörs främst av små och medelstora företag från en bredd av branscher ofta med låg grad av forsknings- och innovationskapacitet.

– Vi måste bli mer hållbara och konkurrenskraftiga. Innovationsplattform AI Halland kommer att stärka företagens förmåga att hänga med i den digitala och datadrivna utvecklingen. Projektet ökar också kopplingen mellan forskning och företag vilket ger ökad förmåga att skapa innovativa produkter och hållbar tillväxt, säger Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande Region Halland.

– AI är en av de tekniker som kan vara avgörande för hur ett företag klarar den hårda konkurrens som globalisering, grön omställning och digitalisering innebär. Samtidigt är det få små- och medelstora företag som har kunskap om vilka fördelar och möjligheter som finns med AI och hur de kan använda tekniken för att stärka sin konkurrenskraft, säger Peter Uppman, näringslivsstrateg på Region Halland, och fortsätter. Innovationsplattformens aktiviteter bygger på verkliga behov som identifierats i dialog med små och medelstora företag i Halland. Det finns en upparbetad organisation på Högskolan i Halmstad och HighFive som bedöms ha god kapacitet att genomföra arbetet.

Anna Petersson, innovationschef på HighFive, välkomnar beslutet om medfinansiering.

– Genom att koppla på experter, erbjuda innovationsprocesser och guidning får företagen bättre förståelse för vad AI och ökad digitalisering kan öppna för möjlighet. Syftet är att kunna förflytta företag framåt oavsett teknisk mognad. Det handlar om att identifiera, konkretisera och prototypa värdeskapande AI- lösningar med ett människocentrerat designfokus i samarbete med forskare och testmiljöer inom Högskolan i Halmstad

Innovationsplattformens övriga finansiärer är Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Högskolan i Halmstad och Halmstad Business Incubator (HighFive). För projektets operativa ledning och samordning står HighFive.