Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Ny rekommendation om dosintervallet för mRNA-vaccin (Pfizer och Moderna)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar förlängt intervall till 7 veckor mellan dos 1 och 2 för Comirnaty (Pfizer) och Covid-19 vaccine Moderna. Förändringen görs för att, i ett läge då smittspridningen fortfarande är hög i samhället, så snabbt som möjligt uppnå hög täckning för dos 1 i befolkningen. På så sätt bedöms smittspridningen kunna dämpas och fler individer får snabbt skydd mot allvarlig sjukdom genom att de får dos 1 tidigare. Skyddseffekten efter en dos är god och det går bra att vänta 7 veckor med andra dosen utan att effekten påverkas.

I Halland kommer dosintervallet 7 veckor användas vid inbokning av dos 2 från 25 maj för Comirnaty och Covid-19 vaccine Moderna.

Personer som redan fått dos 2 inbokad (med tidigare intervall) kommer inte ombokas, utan den tiden ligger kvar.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens Frågor och svar och Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19.

Publicerad: 2021-05-24

Senast ändrad: