Direkt till innehållet

Ny satsning ska lyfta halländska företags klimatarbete

Publicerad: 2023-05-29 Senast ändrad:

Region Halland satsar på att höja klimatkompetensen hos halländska företag genom Projektutlysning – Företags klimatpåverkan – Region Halland. Satsningen tar utgångspunkt i samhällsutmaningen att uppnå klimatmålen där näringslivet är en viktig omställningsaktör.

– Genom vår utmaningsdrivna utlysning vill vi påskynda omställningen till ett mer hållbart halländskt näringsliv. De halländska bolagens klimatarbete är viktigt för att uppnå klimatmålen, säger Helene Andersson (C) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Det finns många halländska företag som går före i att utforska den gröna och cirkulära omställningens möjligheter.

– Samtidigt behöver fler komma med redan nu, där en viktig del är att få bättre koll på sin klimatpåverkan och sätta skarpa mål. Den här utlysningen skapar möjlighet för det, säger Lindha Feldin, strateg cirkulär ekonomi, Region Halland.

Inom utlysningen kommer Region Halland därför finansiera projektet Hallands Klimatlyft med 4.3 mnkr under en tvåårsperiod. Energi- och Miljöcentrum (EMC) och IVL Svenska Miljöinstitutet ska genom projektet få fler halländska företag att kartlägga och sätta mål för sin klimatpåverkan.

Projektet ska nå 120 halländska bolag där minst 40 ska göra tydliga förflyttningar i sitt arbete för att minska klimatpåverkan. Särskilt fokus ligger på företag inom branscherna bygg, fastighet, transport och industri, branscher med stor direkt och indirekt klimatpåverkan.

– Att skapa insikter kring sin klimatpåverkan är en fantastisk drivkraft för innovation i produkter, tjänster och affärsmodeller. Vi på EMC är oerhört glada att med hjälp av detta projekt kunna lyfta klimatkompetensen i Halland ytterligare och på så vis bidra till ett konkurrenskraftig hållbart näringsliv, säger Michaela Flenger, projektledare på EMC.

På längre sikt bidrar projektet till en lägre klimatpåverkan genom att fler företag beräknar, sätter mål för sin klimatpåverkan och får bättre möjlighet att utveckla hållbara affärsmodeller.

– Det ska bli spännande att ge halländska bolag ett klimatlyft. Vi ser fram emot att stötta bolagen i den processen och se till att de får kunskap att stå på egna ben, säger Annamaria Sandgren, expert på klimat och hållbart samhälle, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projekt Hallands Klimatlyft kommer samarbeta brett med flera aktörer i Halland för att nå så många företag som möjligt.

Läs mer om det halländska näringslivets klimatpåverkan Näringslivets klimatpåverkan – Region Halland