Självprovtagning covid-19: Provsvar försenade

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret. Ta inte ett nytt prov i väntan på provsvar.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Nya besöksregler inom hälso- och sjukvården

Från idag, den 27 september gäller förändrade besöksregler som gör det möjligt för fler närstående att besöka en patient på ligger på sjukhus – eller följa med på ett vårdbesök. De nya besöksreglerna gäller både på sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar.

Det kan finnas undantag från de nya besöksreglerna. Det kan vara avdelningar eller mottagningar på sjukhus som behöver göra undantag för att skydda de patienter som vårdas där.

När du ska besöka en patient som ligger på sjukhus så gäller detta:

  • Besöket behöver bokas, kontakta avdelningen i förväg.
  • Max två besökare samtidigt.
  • Undantag kan förekomma.
  • Du får inte vara förkyld eller ha andra symtom på covid-19.

När du ska följa med en närstående till en mottagning på sjukhus eller på vårdcentral så gäller:

  • Du får ha en närstående med dig till besöket.
  • Barn får ha båda vårdnadshavarna med sig, men helst inga syskon.
  • Undantag kan förekomma.
  • Du får inte vara förkyld eller ha andra symtom på covid-19.

Restriktioner kring avstånd finns kvar i vården
När restriktioner i samhället nu lättar, behövs de fortfarande i vården. När du till exempel kommer till en vårdcentral eller en mottagning på sjukhuset kommer du fortfarande få ett munskydd, det kommer att vara avstånd mellan stolarna i väntrummet och det kommer att krävas av dig att du håller avstånd till andra personer.

Gruppverksamhet kan genomföras
Från och med idag kan gruppverksamhet som exempelvis föräldragrupper genomföras, detta under förutsättning att avstånd kan hållas i lokalen. För att delta ska du inte vara förkyld eller ha andra symtom på covid-19. Om du inte kan delta kontakta mottagningen för att höra hur du kan få informationen på annat sätt.

Publicerad: 2021-09-27

Senast ändrad: