Direkt till innehållet

Nya coronaviruset

Publicerad: 2020-01-29 Senast ändrad:

Smittskydd Halland följer händelseutvecklingen när det gäller det nya coronaviruset som har upptäckts i Kina.

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall kan komma att upptäckas i landet.

– I dagsläget finns ingen anledning att oroa sig för ett större sjukdomsutbrott här i Sverige och om något misstänkt fall skulle dyka upp så har vi rutiner för att ta om hand det, säger Anders Enocksson, smittskyddsöverläkare i Region Halland.

Coronavirus orsakar allt från lindriga luftvägssymtom till allvarlig lunginflammation.

Mer information om det nya coronaviruset på 1177.se

Medarbetare inom sjukvården i Region Halland hänvisas till Vårdgivarwebben för mer information.