Direkt till innehållet

Nya regler för av- och ombokning från 1 maj

Publicerad: 2023-04-04 Senast ändrad:

Från den 1 maj behöver besök i vården av- eller ombokas minst 24 timmar i förväg. Det blir samtidigt förändrad avgift för den som inte kommer till sitt bokade besök i vården, utan att höra av sig i förväg. 

Regionfullmäktige beslutade i november 2022 om förändrade regler för såväl uteblivna som sent av- eller ombokade vårdbesök. Från den 1 maj måste besök i vården av- eller ombokas minst 24 timmar i förväg. Den som av- eller ombokar sent kommer, på samma sätt som i dag, att få betala en avgift från 100 till 300 kronor beroende på vårdnivå där även kostnadsfria besök ingår. Den som inte hör av sig alls och inte dyker upp på sitt bokade besök får betala dubbel avgift. Detta kan som mest bli 600 kronor i de fall man uteblir från operation eller bokad tid till läkare inom specialistvården. Reglerna gäller för hela vårdkedjan, med några undantag som exempelvis BVC och ungdomsmottagning.  

Ska öka tillgängligheten

Syftet är att skapa förutsättningar för ökad tillgänglighet. Nästan 62 000 besökstider avbokades sent eller inte alls under 2022. Det nya regelverket ska främja att patienter avbokar i tid, så att en ledig tid kan erbjudas en väntande patient.  

Enklare att ha koll på sin tid

Sedan beslutet fattades har Region Halland genomfört ett utvecklingsarbete för att se över stödet till invånare när det gäller tidbokning, ett arbete som fortfarande pågår. Samtliga verksamheter ska göra det enkelt för invånaren att komma ihåg sin tid eller ändra den i god tid innan besöket. Det betyder till exempel att sms-påminnelser skickas inför bokade tider, att invånaren kan se sin tid på 1177.se och där även avboka och omboka den, att tiden kan avbokas via telefon dygnet runt och att mottagningen skickar webbkallelse när det är möjligt. Det finns också en ny digital tjänst för att via 1177.se kunna ställa frågor och invända mot en faktura. Patienter ska informeras både vid tidbokning och i sin kallelse till besöket om att ombokning eller avbokning behöver ske minst 24 timmar innan.  

Så får du sms-påminnelse inför bokade tider

Den som vill få en sms-påminnelse inför bokade tider ska logga in på 1177.se, välja Inställningar, kontrollera att mobilnumret är korrekt ifyllt och godkänna avisering och delning. Då får man sms-påminnelser inför alla besök till vården.  

Tänk på att! Det går alltid att avboka eller omboka sin tid, även om det är mindre än 24 timmar innan. Då betalar man en avgift – annars blir det dubbel avgift. Har man ett giltigt skäl till sen av- eller ombokning eller uteblivet besök kan fakturan strykas.  

Läs mer på 1177.se: Patientavgifter i Halland – 1177