Webbplatser

Webbplatser ikon

Region Hallands arbete med informationsdriven vård uppmärksammas i Washington

När utställningen Artificial Intelligence IRL: How Sweden is putting AI to good use invigdes den 26 mars på svenska ambassaden i Washington DC var Region Halland inbjuden för att presentera sitt arbete med informationsdriven vård.

Publicerad: 2024-04-24 (uppdaterad 2024-04-25)

I utställningen, som är öppen för en internationell publik fram till mars 2025, visar Region Halland hur faktabaserad och informationsdriven vård kan ligga till grund för klinisk bedömning och behandling av patienter. Det ges konkreta exempel på hur AI kan bidra till en friskare värld och vara en hjälp i vardagen, med syfte att förbättra vården och ge rätt vård i rätt tid till rätt person. Det handlar till exempel om hur AI-verktyg kan användas för att upptäcka blodproppar i lungorna, hur algoritmer kan tränas att hitta mönster i EKG som indikerar risk för plötslig hjärtdöd, samt hur AI-stöd kan synliggöra mönster i primärvården för att förstå hur patientens behov av akutsjukvård kan förebyggas.

Markus Lingman, strateg i sjukhusledningen på Hallands sjukhus är en av parterna i utvecklingsarbetet kring AI-metoder för vården i Halland, sakkunnig och bidragande i Region Hallands medverkan på utställningen. Han säger:

– Det är roligt att Sverige vill visa upp det arbete vi gör i Halland utanför landets gränser. Vi har mycket att vara stolta över. Många vårdgivare står med stora utmaningar idag och då är det viktigt att vi delar med oss av kunskap och förmågor vi har byggt i Halland och samtidigt lär av andra.

Unikt och samlat datalager

I Region Hallands del av utställning berättas om ett unikt och samlat datalager från olika delar av vårdkedjan i Halland kan ge ny viktig kunskap om arbetsmetoder och arbetssätt i vården. Förtroende, tillit och innovationsanda är viktiga förutsättningar i samarbetet med olika aktörer, både inom och utanför Sverige. Idag finns samarbeten mellan regionens forskare och forskare på bland andra universiteten UC Berkeley, University of Chicago och Stanford.

Magnus Clarin, verksamhetschef på FoU i Region Halland och mottagare av priset för samverkan och innovation på Högskolan i Halmstad i november 2023, säger följande:

– Utställningen är ett fint kvitto på att Hallands sätt att arbeta med en kunskapsbaserad utveckling av vården uppskattas av omvärlden. Vi har en spännande resa framför oss, att tillsammans med våra vårdförvaltningar systematiskt analysera, utveckla och kvalitetssäkra sättet vi arbetar för att uppnå bästa tänkbara vård.

”Kunskap och kapacitet för att ligga i framkant”

Det är svenska ambassaden och Svenska Institutet som håller i utställningen och förutom Region Halland, som är den enda inbjudan regionen, är även bland andra Sahlgrenska sjukhuset, Verket för innovationssystem (Vinnova) och AI Sweden representerade.

Regiondirektör Krister Björkegren knyter ihop säcken:

– Region Halland arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet och den informationsdrivna vården, för patientens bästa. Vi har den kunskap och kapacitet som krävs för att fortsätta att ligga i framkant och bidra inom detta område, både nationellt och internationellt, och det visar även vårt deltagande i utställningen.