Webbplatser

Webbplatser ikon

Region Halland förbereder för blockad om nationell överenskommelse uteblir

I dag, torsdag, klockan 16 går tidsfristen ut för de nationella förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKR. Om inte en överenskommelse nås blir det blockad för övertid, mertid och nyanställningar i Region Halland som följd av konflikten.

Publicerad: 2024-04-25 (uppdaterad 2024-04-26)

Det var den 11 april som Vårdförbundet varslade om konflikt, mitt under en pågående förhandling med Kommunal om stridsåtgärder. Med Kommunal kunde ett nytt avtal slutas innan strejken blev ett faktum. Vårdförbundets tidsfrist löper ut i dag den 25 april klockan 16. Ännu har ingen överenskommelse träffats mellan parterna.

− Det finns en risk för att blockaden blir verklighet. Detta är väldigt beklagligt och något som skulle påverka vården, medarbetarna och Hallands invånare, säger Indre Grimpe, HR-direktör vid Region Halland.

Planerar för åtgärder

Det här är inte en vanlig situation, den senaste konflikten som påverkade Region Halland var 2008, i en annan tid med andra förutsättningar. Region Halland har sedan varslet lades den 11 april arbetat för att analysera konsekvenser och planera för åtgärder vid en eventuell konflikt.

− Förberedelserna går ut på att hantera konsekvenserna av blockaden, som alla tre påverkar oss. Övertid är något som av natur inte är planerat och därmed svårare att förbereda sig för. Inför en övertidsblockad rustar vi organisationen för att hantera de uppkomna situationerna i vardagen, för att veta vad som gäller och för att göra bedömningar från fall till fall, säger Indre Grimpe

I det fall en nedgång i verksamhet riskerar att drabba liv och hälsa kan skyddsarbete behöva användas.

− Det är inte något vi önskar som arbetsgivare och det är svåra prioriteringar. Men i en akut situation är det ett verktyg vi har för att skydda liv och hälsa, säger Indre Grimpe och förklarar att detta är bedömningar som görs i varje enskild verksamhet.

Tillgänglighet till vård kan påverkas

Region Halland och Vårdförbundet lokalt kan inte påverka utan bara följa läget, då alla samtal sker på nationell nivå. Alla hallänningar behöver vara beredda på att en blockad kan påverka tillgängligheten till vård så länge konflikten pågår.

− Vi prioriterar den akuta verksamheten och den vård som inte kan anstå utan risk för liv eller försämrad långsiktig hälsa. Men som invånare behöver du tyvärr vara beredd på att det kan vara en lägre tillgänglighet till annan planerad vård då lag och avtal inte ger oss möjlighet använda skyddsarbete för att ge sådan vård. Detta är något vi vill undvika och vi hoppas fortfarande på en lösning i samtalen mellan parterna på nationell nivå, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Frågor och svar om Vårdförbundets konflikt | SKR Länk till annan webbplats.

Fakta skyddsarbete

Skyddsarbete kan beordras när en akut situation uppstår inom de befattningar som omfattas av varslet. Det ska vara fråga om sådant arbete som oundvikligen måste utföras och där fara för människor kommer att uppstå om inte arbetet utförs.