Webbplatser

Webbplatser ikon

Region Hallands årsredovisning beslutades på regionfullmäktige

Under onsdagen beslutades Region Hallands årsredovisning i regionfullmäktige. Det var både utmaningar och goda exempel som lyftes när ledamöterna summerade 2023 och blickade framåt mot kommande år.

Publicerad: 2024-04-25
startsida-placeholder

När årsredovisningen skulle debatteras beskrevs en komplex bild där de gångna årens händelser i omvärlden har fått stor påverkan i vardagen. Sedan sist har vi ett Natomedlemskap och en uppbyggnad av det civila försvaret, skiftet inom AI-teknik och en fördjupning av de stora utmaningar och omställningar som pågår inom hälso- och sjukvården. Detta är faktum som syns tydligt i regionens verksamheter, där man samtidigt arbetar med att ur ett regionalt perspektiv fortsätta utvecklas mot Bästa livsplasten – utifrån halländska förutsättningar.

2023 blev ett år som gick från minus i den ekonomiska prognosen till ett plus när året summerades ekonomiskt, där en värdeökning på börsen var en stor del av det bokförda överskottet.
Samtidigt visar årsbokslutet på de stora utmaningar som vården står inför och kommande investeringsbehov i vårdens fastigheter.

Kontinuitet ger kvalitet vården

Flera lyfte behovet av att utveckla vården, men samtidigt hantera de stora utmaningar som vården står inför. Beslut om begränsningar av inhyrd personal är insatser som får stor påverkan här och nu men som inte är valbara för att kunna säkra kontinuitet och kvalitet i det långa perspektivet. Samtidigt sker omställning inom sjukvården och samverkan inom region Hallands organisation som frigör tid och skapar kvalitet för invånaren.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) lyfte behovet av en stärkt robusthet och civilt försvar, frågor som intensifierats de senaste åren och fått ett helt nytt allvar. Frågan hur vi skulle agera i en krigssituation har gått från att vara osannolik till att bli en del av vardagen.

− Vi tar tag i de här frågorna och vi gör det bra. Men här vilar ett stort och tungt ansvar på oss som region, konstaterade hon och tillade att samtidigt som vi stärker oss för att klara kriser och ytterst krig behöver vi också stärka oss för att hantera vardagen i våra verksamheter med förändrade förutsättningar.

Regional utveckling för tillväxt

Helene Andersson (C) lyfte all den positiva utveckling som pågår i Region Halland. En del är bredbandsutbyggnaden, där Halland genom långsiktigt målinriktat arbete har gått från sämst till bäst i klassen genom samverkan med näringslivet. Samma långsiktiga strävan efterlystes i debatten inom fler områden, som jämställdhet och miljö, där det arbete som pågår för hållbara livsmiljöer och omställning behöver fortsatt prioriteras i en osäker omvärld.

− Vi måste jobba med hållbarhetsfrågorna och det gynnar både vår miljö, den sociala hållbarheten, men också vår ekonomi, konstaterade Helene Andersson som avslutade med ett tack till alla regionens medarbetare.

− Ni gör ett fantastiskt jobb varje dag för att få hallänningarna att uppleva att de bor och verkar på Bästa livsplatsen.

Region Hallands årsredovisning