Webbplatser

Webbplatser ikon

Vårdförbundet går ut i konflikt – Region Hallands verksamheter påverkas

Under torsdagen blev Vårdförbundets nationella konfliktvarsel verklighet. Detta innebär en övertids- mertids- och nyanställningsblockad för anslutna medlemmar inom en rad yrkeskategorier.

Publicerad: 2024-04-25 (uppdaterad 2024-05-20)

Varslet om konflikt lades den 11 april och när tidsfristen nåddes två veckor senare, på torsdagen, hade ingen överenskommelse slutits och Vårdförbundet gick ut i konflikt.

SKR kommenterar i ett pressmeddelande att man omgående vill återuppta förhandlingarna och att konflikten, som omfattar 63 000 anslutna medlemmar nationellt, kommer få stora konsekvenser för hälso- och sjukvården.

Förberedelser pågår i Region Hallands verksamheter

Alla samtal mellan parterna förs på nationell nivå. Men sedan varslet meddelades har förberedelser och analysarbete pågått i Region Hallands vårdverksamheter. Man ser över de möjligheter som finns och arbetar för att blockaden ska få så liten påverkan som möjligt för vården till hallänningen. Vårdförvaltningarna har en nära dialog för att hitta lösningar.

− Det här är en väldigt tråkig situation som får stor påverkan på hälso- och sjukvården och för medarbetare och patienter. Vi hoppas att förhandlingarna upptas så snart som möjligt och parterna når en överenskommelse nationellt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström.

Ännu oklart hur vården påverkas

Det är för tidigt att säga hur verksamheterna och patienterna kommer att påverkas, men den akuta sjukvården och insatser som inte kan vänta prioriteras. I de fall liv och hälsa riskeras av blockaden kommer skyddsarbete att behöva användas.

− Som invånare ska du kunna vara trygg i att den akuta sjukvården finns och fungerar för den som blir allvarligt sjuk eller har en operation eller insats som inte kan vänta. Men alla som har kontakt med vården behöver samtidigt vara beredda på att tillgängligheten kan påverkas i de tillstånd som inte är akuta och de insatser som kan vänta. Där kan verksamhet behöva prioriteras ner om det uppstår oplanerad frånvaro som inte kan lösas på annat sätt, säger Martin Engström.

I en nyhet under torsdagen beskrev Region Hallands HR-direktör Indre Grimpe hur en konflikt skulle påverka Region Halland.

Information om vårdförbundets konflikt