Webbplatser

Webbplatser ikon

Arbete pågår för den AI-förstärkta medarbetaren

AI är en fråga för hela Region Halland. På IT och Digitalisering och särskilt på avdelningen Digital arbetsplats och plattformar är det stort fokus på smarta system som frigör resurser och förenklar vår vardag.

Publicerad: 2024-05-06 (uppdaterad 2024-05-07)

− Det handlar inte om att ersätta utan om att frigöra tid som i stället kan läggas på mer värdeskapande aktiviteter, till exempel i det mellanmänskliga mötet, säger avdelningschef Stefan Bäckström.

Stefan Bäckström har arbetat i Region Halland sedan milleniet var ungt. Han har sett IT- och digitaliseringsområdet utvecklas från en handfull medarbetare längst ner i korridoren på regionkontoret till en organisation på ca 250 personer som driver digital utveckling i och utanför regionen.

− Det har varit en enorm utveckling där vi gått från underhåll och service av inköpt teknik till att bli en strategisk partner till våra verksamheter i deras utveckling genom digitalisering, konstaterar han.

Porträttbild Stefan Bäckström.

”Den AI-förstärkta medarbetaren”

Region Halland har en lång tradition av att arbeta med informationsdriven vård, där regionens samlade data används för att skapa stärkt analys och utveckling inom vården. Utvecklingen inom AI tar nu möjligheterna till en ny nivå även inom andra områden.

− Generativ AI är kortfattat en form av AI som baserat på en fråga som genererar ett resultat tillbaka.

− Denna typ av AI är intressant för alla verksamhetsområden och vi ser den som särskilt viktig för att skapa en smartare och enklare vardag genom det vi kallar ”Den AI-förstärkta medarbetaren”, säger Stefan Bäckström och beskriver den senaste utvecklingen av AI som en enorm kraft.

− Genom att exempelvis automatisera skapandet av innehåll och sammanfatta informationsflöden kan vi öka kvalitet såväl som frigöra tid och kraft som istället kan skapa utrymme för annan verksamhetsutveckling, konstaterar Stefan Bäckström.

Nytt projekt tillsammans med AI Sweden

Arbetet pågår i olika spår. Dels för att se över möjligheten att koppla på trygga AI-tjänster i de system som används redan i dag i Region Halland. Samtidigt har ett nytt utvecklingsarbete startats för att ta fram en digital assistent för offentlig sektor. Region Halland ingår i det nystartade projektet med en handfull kommuner och regioner samt AI Sweden. Det är en unik nationell satsning där förhoppningen är att skapa en lösning särskilt framtagen för offentlig sektor som kan hjälpa oss i en stor variation av textrelaterade uppgifter. Region Halland håller ännu en gång taktpinnen inom AI-området.

− Det här är ett spännande arbete, som fortfarande är i ett tidigt skede. Här tränar vi verktyget själva för att det ska vara helt anpassat till våra behov och förutsättningar som offentlig aktör, säger Stefan Bäckström och tillägger att även om de som ingår i projektet har kommit långt inom informationshantering och AI så är alla nybörjare.

− Detta är nytt för alla. Vi lär oss samtidigt som vi behöver bygga långsiktigt säger han och tillägger att det handlar om frågor som etik, juridik och informationssäkerhet.

Fokus på säkerhet och trygghet

− Allt som görs inom området måste göras med fokus på säkerhet och trygghet. Men när vi har trygga lösningar på plats kommer det att innebära att vi kan erbjuda våra medarbetare att få jobba med det viktigaste inom just deras profession, med stöd och förstärkning av AI. Det är en bra utgångspunkt för Region Halland som en attraktiv arbetsgivare, säger Stefan Bäckström.

− Vår organisation är välsignad med oerhört kompetenta medarbetare med starkt engagemang, förmåga att lära sig nya färdigheter och en brinnande drivkraft att utveckla och förbättra. För att lyckas inom AI-området, behöver vi kraftsamla regionen. Det ger oss fantastiska förutsättningar att ligga långt fram och att tidigt dra nytta av den här tekniken. Det är något vi kan vara stolta över och något som ger mig en härlig känsla inombords.