Webbplatser

Webbplatser ikon

En utdragen konflikt kan påverka sommarens bemanning

Det har ännu inte skett något genombrott i konflikten mellan SKR och Vårdförbundet. Om konflikten blir långvarig riskerar den att påverka bemanningssituationen i sommar.

Publicerad: 2024-05-17 (uppdaterad 2024-05-20)

Sedan tre veckor pågår konflikten med en övertids-, mertids- och nyanställningsblockad för anslutna medlemmar inom en rad yrkeskategorier. Än så länge finns ingen lösning i sikte nationellt.

− I Region Halland har vi hittills klarat situationen även om det innebär ansträngningar för verksamheten. Vi har en god dialog med Vårdförbundet lokalt och enighet i de flesta fall av skyddsarbete, säger HR-direktör Indre Grimpe.

Ju längre konflikten pågår, desto mer påverkar den oss. Sommaren är alltid en utmanande period, med högt tryck på vården. Prioriteringar görs alltid för att säkra återhämtning för medarbetare och samtidigt klara uppdraget att leverera den vård som inte kan vänta. Genom konflikten blockeras nyanställningarna som är en viktig förutsättning för att klara sommarbemanningen.

− Vi vill att våra medarbetare ska få en sammanhängande återhämtning under sommaren och gör vårt yttersta för att det ska vara möjligt. Det innebär att planera verksamhet, rekrytera, göra justeringar, använda hyrbemanning i den utsträckning som behövs och är möjligt, men också extra sommarersättningar där det är lämpligt och går, säger Indre Grimpe och tillägger att förberedelser pågår för att se över förutsättningar och möjligheter att hantera ett läge där konflikten följer med in i sommaren.

− Det pågår ett arbete i vårdförvaltningarna med att se över möjligheter att ställa om och prioritera i sina verksamheter. Vi får många frågor om huruvida vi kommer att behöva justera semestrar för medarbetare. Det är inte något vi gör lättvindigt, då behöver alla andra möjligheter vara uttömda, säger Indre Grimpe.

Fakta om skyddsarbete i Halland

Hittills har det varit 282 inkomna skyddsarbeten under konfliktens tre första veckor. Detta innebär 13-15 tillfällen om dagen i hela Region Hallands verksamhet.

275 av dessa är förhandlade med Vårdförbundet och de allra flesta har slutat i enighet.
Skyddsarbete används främst inom ambulans, akuten, PCI, till viss del palliativ vård, neonatal, samt inom operation.

Samlad information om blockaden finns på sidan Information om Vårdförbundets blockad