Webbplatser

Webbplatser ikon

Konflikten utökas i närliggande regioner

På tisdagen utökades Vårdförbundets konflikt när 2 000 anställda på sju av landets största sjukhus togs ut i strejk. Region Halland berörs inte av strejkvarsel i nuläget och planering pågår för att hantera sommarens vårdbehov.

Publicerad: 2024-06-05 (uppdaterad 2024-06-11)

Region Halland berörs fortsatt av en övertids- och mertidsblockad genom den nationella konflikten med Vårdförbundet. Alla förhandlingar sker på nationell nivå genom Sveriges kommuner och Regioner (SKR), men konsekvenserna av blockaden är något som hanteras regionalt.

− Vi har alltid en utmanande situation inför sommaren. I år går vi in i sommarperioden med en pågående konflikt och det gör situationen än mer komplex. Men vårt uppdrag är detsamma som andra år, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör och förklarar att sommarplaneringen pågår i vårdverksamheterna.

Blockaden skapar olika begränsningar, bland annat i den möjlighet som annars finns att bemanna genom sommarförmåner som extrapass. Ytterst kan det innebära att semestrar får justeras eller återkallas, när andra alternativ uttömts.

− Vi arbetar med de verktyg vi har för att kunna klara uppdraget till invånaren och erbjuda den vård som inte kan vänta, samtidigt som vi värnar behovet av återhämtning hos vårdens medarbetare. Det är svåra men nödvändiga avvägningar som görs i våra verksamheter.

Strejken har begränsad påverkan på Region Halland

Närliggande regioner tas nu ut i strejk och Region Halland har i nuläget en begränsad påverkan av den utökade konflikten. Hur Halland kan komma att påverkas i ett längre perspektiv är oklart.

− Vi samarbetar och har en dialog mellan regionerna. Vi tar stöd av universitetsregionerna, exempelvis Skåne och Västra Götaland för viss vård som inte utförs i Halland. Där behöver vi ha en beredskap för att strejken kan komma att påverka planerad vård som inte är tidskritisk, säger Martin Engström.

Senaste nyheten om konflikten från SKR Länk till annan webbplats.

Mer information om konflikten från Region Halland