Direkt till innehållet

Nytt arbetssätt för att identifiera riskfaktorer vid fall

Publicerad: 2018-10-04 Senast ändrad:

På Hallands sjukhus arbetar vi förebyggande för att minska risken för att våra patienter ska råka ut för fallolyckor när de är hos oss. Ett exempel är sjuksköterskan Linda som har tagit fram ett arbetssätt för att identifiera möjliga riskfaktorer och på så sätt minska antalet fallolyckor.

– Jag insåg att vi behövde ta fram statistik för att se om det fanns en gemensam faktor bland patienter som fallit, förklarar Linda. Vi ställde oss därför frågan: vad är det som gör att just vissa faller och andra inte?

Målet var att spara tid och det var viktigt att hitta ett enkelt sätt att samla in viktig patientinformation.

– Tillsammans med vårdutvecklaren Louise tog jag fram en blankett där vi fyller i troliga orsaker till att patienten föll samt viktig information om patienttillståndet vid fallet. Genom arbetet identifierar vi högriskpatienter och har därmed möjlighet att snabbt sätta in individanpassade åtgärder som hjälper oss att förhindra fallolyckor. Tack vare att alla på avdelningen aktivt jobbat tillsammans med denna fråga har vi nu börjat se en minskning i antalet fall.

Den här veckan genomför Socialstyrelsen kampanjen ”Balansera mera” för att minska antalet fallolyckor. Läs mer på: www.socialstyrelsen.se/fallolyckor