Direkt till innehållet

Nytt nummer när Region Halland ringer

Publicerad: 2022-06-02 Senast ändrad:

Från och med den 2 juni kommer ett nytt nummer visas när någon från vården i Region Halland ringer till invånare – numret som visas är 010-184 80 04. Tidigare har samtal från flera vårdverksamheter i Region Halland haft dolt nummer och det har också varit vanligt att invånaren väljer att inte svara.

–Vår förhoppning är att fler ska känna sig trygga med att svara i telefonen när regionen börjar visa nummer. Ju snabbare kontakt vi får med en patient desto bättre och snabbare service kan vi ge. Det innebär också att färre resurser behöver läggas på att söka personer upprepade gånger, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör, Region Halland.

Den som ringer upp numret kommer till en telefonsvarare. Där får man information om att den som sökt dig kommer försöka nå dig igen om det behövs. Via det nya numret som visas kommer regionen inte ha möjlighet att upplysa om vem som sökt vederbörande och inte heller varför.

Vill man komma i kontakt med en verksamhet kan man ringa 035-13 48 00 eller söka på Region Hallands webbplats, regionhalland.se.

Vissa av regionens verksamheter kommer även fortsättningsvis att visa sina egna verksamhetsnummer.