Direkt till innehållet

Nytt regionalt stöd till halländska författare i höstens utlysning

Halländska författare kan nu söka ett nytt stöd från Region Halland. Upp till 10 000 kr kan en författare få för att anlita en lektör eller redaktör som en del i utgivningsprocessen. Stödformen är en av flera i höstens utlysning av regionalt kulturstöd från Region Halland.

Publicerad: 2020-10-01 Senast ändrad:

Ansökningsomgången öppnar den 1 oktober med sista ansökningsdag den 1 november.

Lektörs- och redaktörsstöd

Att komma vidare i sitt författarskap – det är det många författare som önskar. Ett medel är att få kritik från och gå i samtal med professionella läsare, det vill säga kritiker, redaktörer, lektörer med flera. Bokutgivningsprocessen är dessutom lång och ofta kostsam. Som etablerad författare har man för det mesta hjälp med lektörs- och redaktörsgenomgångar via sitt ordinarie förlag. För att ge möjlighet att pröva sitt skrivande mot andra professionella läsare utlyser Region Halland en möjlighet att söka lektörs- och redaktörsstöd. Syftet med stödet är att vara en hjälp för författare att komma vidare i sin konstnärliga utveckling och därigenom stärka utgivningen av kvalitetslitteratur inom alla genrer.

Utlysning av regionalt kulturstöd

Flera former av regionalt kulturstöd kan sökas från Region Halland i den ansökningsperiod som är öppen från 1 oktober till 1 november. Följande stöd ingår i höstens utlysning:

  • Projektstöd till kulturutveckling
  • Stöd till film och rörlig bild
  • Stöd till litteratur
  • Lektörs- och redaktörsstöd

Projektstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet. Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft.

Fokus för filmstödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland.

Litteraturstödet är ett efterhandsstöd och kan sökas av förlag för böcker av hög kvalité som har getts ut under de senaste tolv månaderna. Boken ska ha koppling till Halland antingen genom att författaren har anknytning till regionen eller genom att handling eller ämne har beröring med platsen.

Läs mer om regionalt kulturstöd och ansök senast 1 november

Kontakt

Lektörs- och redaktörsstöd samt Litteraturstöd:

Maria Ehrenberg, avdelningschef Regionbibliotek och regionbibliotekarie, FD
E-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se, tel: 035-17 98 61.

Frågor om samtliga regionala kulturstöd:

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se, telefon: 035-17 98 28