Direkt till innehållet

Ökad effektivitet när sjuksköterskor tog över

Publicerad: 2019-01-07 Senast ändrad:

Kortare väntetider, ökad tillgänglighet och bättre kontinuitet för patienterna. Det blev resultatet när sjuksköterska med cystoskopiutbildning tog över den första undersökningen vid misstänkt blåscancer.

Tidigare var det ofta stafettläkare som ansvarade för undersökningarna och då fick patienten ofta träffa en annan läkare vid eventuell fortsatt utredning och behandling. Det nya arbetssättet innebär att specialistsjuksköterskor tar emot patienter. Undersökningarna tar cirka 40 minuter per patient.

– Det nya arbetssättet har både förbättrat tillgängligheten och kontinuiteten för de patienter som utreds hos oss för urinblåsecancer, säger Sarah Emanuelsson, verksamhetschef på Urologikliniken.

Det förändrade arbetssättet har sedan april 2017 förutom fördelarna för patienterna även frigjort läkartid motsvarande drygt 20 timmar/månad.