Direkt till innehållet

Ökad smittspridning och högt tryck på vården

Publicerad: 2022-12-09 Senast ändrad:

Just nu är många sjuka i Halland. Spridningen av både influensa, covid-19 och RS-virus ökar och förväntas öka ytterligare kommande veckor.
− Rådet är som alltid att stanna hemma om du är sjuk och vaccinera dig mot influensa och covid-19, om du tillhör en rekommenderad grupp, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Den ökade smittspridningen i samhället märks i ett ökat tryck på vården, med fler vårdsökande och högre sjukfrånvaro bland personal. Under fredagen vårdades närmare 20 personer med covid-19 på sjukhus i Halland, ingen på IVA. Den ökade spridningen av covid-19 syns i Halland såväl som landet i stort.
Samtidigt har influensasäsongen dragit igång och spridning av RS-virus ökar. I ett pressmeddelande på fredagen beskriver Folkhälsomyndigheten en kraftig ökning av antalet bekräftade fall av de luftvägsvirus som myndigheten övervakar: covid-19, influensa och RS-virus. Det är troligt att smittspridningen kommer att fortsätta öka under kommande veckor, vilket betyder att många personer kommer att smittas och insjukna. En del av dem kommer att bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. De som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19 och influensa är personer över 65 år och personer som tillhör en riskgrupp. RS-virus innebär störst risk för små barn, då särskilt spädbarn under sex månader.

− Om du har möjlighet så undvik att ta med spädbarn till större sammankomster eller ut bland många människor, som till stormarknaden eller ut i julhandeln. Bebisar löper större risk att smittas av RS-virus eftersom de är mer mottagliga för det och har dessutom större risk för svår sjukdom, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare varnat för att smittspridningen av säsongsinfluensan kan bli omfattande i år.

− Smittspridningen i stort av RS och säsongsinfluensa har varit svår att förutse de senaste åren eftersom vi har pandemiår bakom oss. Men ökningen vi ser nu talar för att det blir en intensiv period framåt, säger Maria Ryberg Mo.

När flera olika virus sprids samtidigt påverkas hela samhället, med sjukfrånvaro och ökade vårdbehov, med hög belastning på vården som följd. Där är rådet från smittskyddsläkaren att vaccinera sig mot covid-19 och säsongsinfluensa.

− Det är viktigt att ta de vaccin du rekommenderas för att skydda dig själv från svår sjukdom och det kan också bidra till att minska belastningen på vården, säger Maria Ryberg Mo.

 

Tänk på att detta fortfarande gäller: 

  • Stanna hemma om du har minsta symtom som skulle kunna vara covid-19 eller influensa
  • Ska du besöka någon som vårdas eller följa med någon på vårdbesök bör du kolla upp vilka regler som gäller, eftersom detta kan variera mellan olika vårdenheter. Oftast får du bara ha en frisk närstående med dig till besök på Hallands sjukhus och till vårdcentral. Barn får ha med båda vårdnadshavarna, men helst inte syskon.