Direkt till innehållet

Ökat intresse för solel i Halland

Publicerad: 2019-11-21 Senast ändrad:

Intresset för att få information, tips och rådgivning om solel har ökat i länet, det märker kommunala energi- och klimatrådgivare. Sedan våren 2018 har Hallands rådgivare jobbat i ett nationellt projekt om solel.

– Det är väldigt roligt att se det stora genomslag satsningen har haft här i Halland. Vi har nått ut till nästan 100 procent fler än uppsatt mål för rådgivning om solceller och vi kan konstatera att rådgivningen är en efterfrågad insats i våra halländska kommuner, säger Emma Stenberg, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen på Energikontor Region Halland.

Ungefär 1750 hallänningar har fått information eller fördjupad rådgivning om hur man producerar egen el med hjälp av solceller.

– Vi ser att energi- och klimatrådgivarna många gånger ger det stöd som gör att man går från ord till handling. Oftast handlar det då om att rådgivaren tillför information om tekniken och vad som är viktigt att tänka på. Dessutom vet de vad som gäller lokalt och i vilken ordning allt ska göras. Sådant är ju svårt att avgöra själv även om det idag finns mycket information på nätet, säger Anna Derneryd, Energikontor Väst, som leder det nationella projektet för solel.

Energi- och klimatrådgivarna finns i alla halländska kommuner och erbjuder opartiska och kostnadsfria energi- och klimatråd till privatpersoner, företag och organisationer. Region Hallands Energikontor arbetar med samordning av energi- och klimatrådgivarna på uppdrag av Energimyndigheten.

 

För mer information kontakta:
Emma Stenberg, regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivning på Energikontoret, Region Halland
Telefon: 072-0849400
E-post: emma.stenberg@regionhalland.se