Direkt till innehållet

Om halländska väntetider i Sveriges Radio P1

Publicerad: 2018-04-25 Senast ändrad:

Väntetider i vården, vårdplatssituationen och kompetensbristen är ofta i fokus när hälso- och sjukvård och tillgänglighet diskuteras i media. I dagens Studio Ett i P1 intervjuas Martin Engström och Ulrika Christensen (förvaltningschef resp. områdeschef på Hallands sjukhus) med anledning av att Halland har hög tillgänglighet jämfört med andra regioner i Sverige, utifrån de krav som ställs i vårdgarantin.

I Halland får 93 procent av invånarna operation inom 90 dagar, ett resultat av ett målmedvetet arbete under många år. Bland annat har Region Halland satt ett eget, tuffare mål på högst 60 dagars väntan på åtgärd.

– Tillgänglighet enligt vårdgarantin ser vi som en kvalitetsfaktor för patienterna som vi aldrig velat tumma på och där har vi valt att ställa högre krav på oss själva än man gör nationellt, bekräftar Regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson.

Precis som övriga regioner behöver Region Halland ställa om hälso- och sjukvården för att möta den kompetensbrist och de behov som finns av hälso- och sjukvård, samtidigt som det finns ett begränsat ekonomiskt utrymme.

– Tillgänglighet handlar inte bara om sjukhus, vårdplatser eller kompetensbehov som de traditionellt har sett ut, säger Jörgen Preuss, tf regiondirektör. Det handlar väldigt mycket om en riktigt bra samverkan mellan dem som finns runt patienten och tillsammans med patienten. Det vill säga att vi bedriver en effektiv, kvalitetssäkrad och sömlös vård utifrån invånarnas behov av rätt hjälp, snabbt omhändertagande och en bra kommunikation.

Överhuvudtaget drivs arbetet i Region Halland av att ständigt öka den redan omvittnat goda kvaliteten inom hälso- och sjukvården och ambitionen är att i ännu högre grad jobba tillsammans med andra runt patienterna i Halland. Det är många i vårdkedjan som möter patienten och som behöver hjälpas åt att skapa den goda vården.

– Vi behöver också ta in både forskning, innovation och ny teknik i vårt arbete för att hela tiden komma ett steg vidare, säger Jörgen Preuss. Just nu fokuserar vi bland annat på att använda all den mängd data och erfarenhet vi har inom hälso- och sjukvården för att förbättra den medicinska kvaliteten. Här ser vi potentialer som kan innebära stora kvalitetsvinster framöver för invånarna.

Länk till inslaget i Studio Ett 25 april