Direkt till innehållet

Open call för verksamheter med bild- och formresidens

Publicerad: 2021-04-19 Senast ändrad:

Driver du ett bild- och formresidens i Sydsverige? Vill du samarbeta med utveckling och synliggörande av bild-och formresidens i Sydsverige? Nu kan du ansöka om att ingå i en arbetsgrupp som gemensamt ska producera och arrangera en digital seminarieserie om bild- och formresidens under 2021.

En karta där regionerna som ingår i Regionsamverkan Sydsverige är markerade; Region Blekinge, Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter från residens från flera sydsvenska regioner som tillsammans väljer ut frågor och teman som är relevanta för bild- och formresidens i Sydsverige. Utifrån dessa frågor ska arbetsgruppen producera och genomföra en digital seminarieserie med fokus på kunskapsutbyte och residensutveckling: Residens i en postpandemisk tid – nya perspektiv på residens och residenssamverkan.

Hur kan residens utvecklas på ett hållbart sätt i framtiden, efter pandemin? Hur kan residens finansieras? Hur kan konstnärsverkstäder/ kollektivverkstäder i Sydsverige vara en resurs i residensenssamarbetet? Det här är några exempel på frågeställningar för arbetsgruppen.

Den tilltänkta målgruppen för seminarieserien är bild- och formresidens. Resultatet blir en grogrund för framtida samarbeten tillsammans med bild- och formutvecklarna i Regionsamverkan Sydsverige.

Deadline för ansökan är 9 maj 2021.

Residens i en postpandemisk tid