Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Open call: Portfoliovisning för Statens konstråd

Region Halland, föreningen Konstkonsulenterna i Sverige och Statens konstråd bjuder härmed in Hallands yrkesverksamma konstnärer till ett Open call.

Statens konstråd har fått i uppdrag att öka statens förvärv av konst för 25 miljoner. En satsning på konstinköp genomförs med extra tillförda medel under 2021 i syfte att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin. Statens konstråd vill sprida sina inköp över landet och samarbetar därför med Konstkonsulenterna i Sverige.

Deadline för ansökan är 14 april. Portfoliovisningar 16 och 18 juni 2021.

Läs mer om utlysningen på regionhalland.se/portfoliovisning

 

Niki Lindroth von Bahr, ur The Burden.

 

Publicerad: 2021-03-22

Senast ändrad: