Direkt till innehållet

Ordförandebyte i regionstyrelsen

Publicerad: 2018-04-03 Senast ändrad:

Nu har Mats Eriksson (M) lämnat över ordförandeklubban till Mikaela Waltersson (M) efter 15 år som regionens ledande politiker, först som ordförande i landstingsstyrelsen och nu senast i regionstyrelsen. Mikaela Waltersson kommer närmast från ordförandeposten i driftnämnden för Hallands sjukhus. I ett gemensamt möte beskriver de dåtid, nutid och framtid och hur de tror att skiftet kommer att påverka Region Halland.

På frågan om hur bytet kommer märkas så är de överens om att det nog inte blir så dramatiskt men att det såklart blir en skillnad eftersom de är två olika personer.
– Vi leder på olika sätt, säger Mats Eriksson. Mikaela är lite tydligare än jag i vissa lägen och det kan nog vara bra.­– Ja, jag är nog rak och tydlig men samtidigt lite för otålig ibland fyller Mikaela Waltersson i. Mats absoluta styrka är att hans förmåga att samverka med andra och det vill jag ju fortsätta göra.
– Precis. Med goda relationer kommer man längre, så det är väl mitt enda medskick säger Mats Eriksson. Ömsesidigt förtroende och tillit gör det väldigt mycket lättare att komma framåt tillsammans med andra. Det har jag levt efter. Sedan är Mikaela bra på att lyfta de hon jobbar med och det är också en nyckel.

Tillsammans har varit ett nyckelord för Mats Eriksson under de år som gått och det har präglat Mats Erikssons år vid rodret.
– Jag kommer alltid bära med mig det jobb vi gjort tillsammans med tjänstemän och politiker, samarbetsparter inom kommuner, näringsliv och privata vårdgivare, bara för att nämna några, säger Mats Eriksson. Vi har kunnat redovisa en god tillväxt och vi har levererat en vård i världsklass under de här åren. Det är jag stolt över.

Mats Eriksson känner sig färdig att lämna över och menar att det säkert känns lättare för att han går till något nytt. Men det är många intryck han bär med sig från sina 15 år.
– Alla möten genom åren, både med invånare och samarbetsparter har naturligtvis satt sina spår, reflekterar Mats Eriksson. När det kommer till vad som utförts så kommer jag alltid bära med mig det breda arbete som gjordes inför införandet av vårdvalet som Halland var först med. Och naturligtvis hur vi jobbade med regionfrågan i bred halländsk samstämmighet så sent som för ett år sedan.

Att lämna över till Mikaela Waltersson känns helt tryggt tycker Mats Eriksson och hänvisar till hennes långa erfarenhet och redan prövade namn i regionen.
– Hon kommer inte att överraskas av några nya uppgifter hanteringsmässigt tror jag, säger Mats Eriksson. Vi har hanterat många kniviga situationer tillsammans, haft olika åsikter och till och med konflikter, men samtidigt hela tiden blivit stärkta i det gemensamma. Det är en speciell position där mycket måste fungera. Goda relationer och tillit klarar och mår till och med bra av lite friktion och olika åsikter.

Mikaela Waltersson håller med Mats Eriksson om att hon är väl förberedd för sitt nya uppdrag.
– Jag känner mig så redo man kan bli för att ta det här steget nu, säger Mikaela Waltersson. Jag har haft förmånen att få sitta som ordförande för Hallands sjukhus som senaste uppdrag, men har också arbetat som chef i offentlig sektor, varit gruppledare för moderaterna och jobbat med tillväxtfrågor i hamnen.

Mikaela Waltersson har förberett sig även i det korta perspektivet genom att ha varit ute i förvaltningarna och träffat förvaltningsledare.
– Jag har tjyvstartat erkänner Mikaela Waltersson. Och jag kommer fortsätta att försöka göra många besök ute i verksamheterna. Det är viktigt att vara nära och nåbar nu när vi har stora utmaningar som att klara ekonomin och samtidigt genomföra den omställning i vårdsystemet som krävs för att möta framtidens krav.

När Mikaela Waltersson har förberett sig för nya rollen har hon också drabbats av en och annan aha-upplevelse och stor förståelse för hur situationen kommer att se ut.
– Man förstår samanhangen på ett nytt sätt och varför en del saker är som de är, beskriver hon. Jag kan se att vi behöver utveckla vårt samtal med varandra för att vi ska få gemensam helhetssyn i olika frågor. Det kommer bli nödvändigt för att upprätthålla den höga kvaliteten vi har och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare. Bland de första uppgifterna jag kommer att sätta mig in i är de frågor som jag inte följt från start men också få till en bra tjänstemannaorganisation.

Mikaela Waltersson och Mats Eriksson är rörande överens om att Region Halland har goda förutsättningar att vara fortsatt framgångsrikt åren som kommer.
– Jag tror att vi kommer fortsätta att vara tillväxtregion med god tillväxt, goda medicinska resultat och att man vill bo och verka här, säger Mats Eriksson. Jag är faktiskt helt övertygad om detta.
– Ja och det kommer hända mycket kring byggnationer, lägger Mikaela Waltersson till. Nya unika bostadsmiljöer kommer att dra människor till Halland och vi kommer fortsätta växa som län. Vi kommer jobba i kluster och tankesmedjor för att ta till vara på all kraft. Och Hallands sjukvård kommer fortsätta att ligga i topp.

Avslutningsvis hoppas och tror både Mikaela Waltersson och Mats Eriksson att utvecklingen av Halland fortsatt sker i den goda Hallandsandra som finns.
– Under de år jag suttit på den här stolen har det varit kanske max fem gånger det har känts lite motigt att åka till jobbet, äger Mats Eriksson. Det förtroendefulla uppdraget vi har tillsammans är att skapa något som hela tiden blir lite bättre för alla hallänningar varje dag. Det mesta är ett rätt oglamoröst arbete men ibland kan man faktiskt få vifta med trollspöet – och få utvecklingen att ta ett extra skutt framåt.