Direkt till innehållet

Ovaccinerade ångrar att de inte vaccinerat sig

Publicerad: 2022-01-31 Senast ändrad:

Många av de ovaccinerade som vårdas för covid-19 på Hallands sjukhus ångrar att de inte vaccinerat sig. Ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade är klart överrepresenterade bland sjukhusets patienter som vårdas för covid-19.

De senaste veckorna har mellan 25 och 40 patienter vårdats dagligen för covid-19 på Hallands sjukhus. Den aktuella virusvarianten omikron ger för många en mildare sjukdom, men antalet personer som blir så sjuka att de behöver sjukhusvård är fortfarande högt jämfört med hur det sett ut tidigare under pandemin.

– Ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade är klart överrepresenterade bland sjukhusets covidpatienter och många ångrar att de inte vaccinerade sig, berättar Daniel Wide, överläkare på Infektionskliniken på Hallands sjukhus.

Det är två grupper som de senaste veckorna vårdats för covid-19. Det är dels de ovaccinerade som är från 40 år och äldre, dels är det äldre personer, vaccinerade, som ofta har sjukdomar som gör att de är extra sårbara för en covid-infektion.

– Det vi säkert vet idag är att vaccinationerna hjälper mot svår sjukdom och därför är min starkaste uppmaning till dig som är ovaccinerad att vaccinera dig och du som inte har tagit din tredje dos – gör det så snart du kan, säger Daniel Wide.

Du kan boka en vaccinationstid på 1177.se/halland/boka-vaccination-covid-19 eller ringa 010-476 19 35. Du kan också vaccinera dig via drop in på vaccinationscentralerna i Halmstad eller Varberg. Här kan du se plats och tid för drop in: www.regionhalland.se/om-region-halland/smittskydd/information-om-det-nya-coronaviruset/vaccination-mot-covid-19-i-halland/drop-in-vaccination-mot-covid-19/