Direkt till innehållet

Patientavgifter 2019

Publicerad: 2019-01-01 Senast ändrad:

Från och med 1 januari 2019 gäller nya patientavgifter i Region Halland. Flera avgifter är fortfarande samma som tidigare men några har höjts och andra har tillkommit.

Vården i Halland bekostas främst av skattemedel, men en liten del betalar patienterna via avgifter när man nyttjar vården. Maxbeloppet är 1150 kronor för en 12-månadersperiod, därefter träder högkostnadsskyddet in.

Några exempel på vad som är nytt 2019

En av förändringarna 2019 är att ett besök för sjukvårdande behandling hos distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska och uroterapeut på vårdcentral kostar 100 kronor, samma belopp som sjukvårdande behandling på sjukhus kostat sedan tidigare.

Avgiften för besök till läkare vid vårdcentral, som inte höjts sedan 2012, ökar från 150 till 200 kronor. I 13 av 21 landsting kostar redan ett läkarbesök minst 200 kr, så här hamnar Halland nu i nivå med många andra regioner.

Även ett besök på akutmottagning blir 50 kronor dyrare och kommer kosta 450 kronor.

Kostnaderna för hjälpmedel och teknikerbesök har ökat väldigt mycket i Halland. En avgift på 100 kronor införs därför för besök hos tekniker på syncentral, hörselvård och Dako.

Vårdmöte på valfri plats

Region Halland arbetar för att erbjuda kontakt med vården på fler sätt än genom besök på en mottagning. Det kan vara ett digitalt vårdmöte eller ett vårdmöte på telefon. Patientavgiften är densamma som vid ett mottagningsbesök, men kontakten blir mer flexibel för patienten som slipper åka till vårdcentralen och istället får fakturan hemskickad efter mötet.

Barn och ungdomar upp till 20 år har avgiftsfri hälso- och sjukvård. Även för alla över 85 år är vården avgiftsfri, förutom om man är inlagd på sjukhus.

På webbplatsen 1177 finns samtliga patientavgifter samlade.