Direkt till innehållet

Patienter erbjuds provtagning efter felhantering av tandvårdsinstrument

I samband med felhantering, när tandvårdsinstrument skulle rengöras vid Folktandvården Nyhem i Halmstad, kan orena instrument ha placerats tillsammans med rena. Som en försiktighetsåtgärd erbjuds därför 169 patienter provtagning av smittsamma sjukdomar.

Publicerad: 2019-11-14 Senast ändrad:


Information uppdaterad 2019-11-16

Samtliga berörda patienter har blivit kontaktade under torsdag och fredag (14/11 och 15/11) via telefon och brev. Öppettider för provtagning för berörda patienter:
– Vecka 46 lördag och söndag kl. 10-15
– Vecka 47 måndag-fredag kl. 10-19 samt lördag och söndag kl. 10-15
– Vecka 48 måndag och tisdag kl. 10-19

 


Nedan nyhet publicerad 2019-11-14

I mitten av vecka 44 upptäcktes att tandvårdsinstrument inte rengjorts enligt rutin. Pågående händelseanalys har inte fullt ut kunnat utesluta att orena instrument placerats tillsammans med rena. Det gäller inte alla instrument, vilket gör att inte alla patienter under perioden berörs.

Som en försiktighetsåtgärd erbjuds 169 patienter provtagning. Blodprovet som tas är ett standardprov, enligt den rutin som finns när till exempel en stickskada inträffat i vården, och kontrollerar hepatit B, hepatit C och HIV. Berörda patienter kontaktas under torsdagen (14/11).

Det föreligger ingen misstanke om smitta. Ingen patient med registrerad smitta av hepatit eller HIV har behandlats på kliniken under de aktuella dagarna.

– Sannolikheten att händelsen inneburit någon risk är mycket liten, men eftersom det inte fullt ut går att utesluta väljer vi den här åtgärden. Jag förstår att det väcker oro och jag beklagar detta djupt, säger Lena Sannabo, områdeschef Folktandvården Halland.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Sannabo, områdeschef Folktandvården Halland, 073-866 02 73
Anders Åkvist, chefläkare Närsjukvården Halland, 072-083 86 19