Direkt till innehållet

Patienterna nöjda med att komma till operation direkt

Publicerad: 2019-01-03 Senast ändrad:

Tiden från att patienten läggs in till operation har förkortats avsevärt när ett nytt arbetssätt har införts på operationsavdelningarna på Hallands sjukhus. Resultatet har blivit nöjdare patienter samtidigt som resurser frigjorts till annan verksamhet.

Tidigare har alla patienterna lagts in på vårdavdelning dagen före en större operation. Det ansågs vara bäst för de mest sjuka patienterna. För övriga patienter har det visat sig att det extra dygnet på sjukhus inte upplevdes som speciellt positivt. Tvärtemot har värdet ökat när patienterna får komma direkt till operationsavdelningen samma dag som operation – så kallat direktintag till operation.

– Arbetsmetoden har utvecklats i samarbete med patienterna och över avdelningsgränserna säger Maja Ewert, verksamhetschef på operation på Hallands Sjukhus Varberg.

Andelen direktintag har ökat från 97 patienter i januari 2015 till 350 patienter i oktober 2018, vilket motsvarar en minskning med 253 vårddagar per månad.