Direkt till innehållet

Påverka framtidens kollektivtrafik

Region Halland arbetar med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken under perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050. Resor till och från arbete och studier är i fokus.

Publicerad: 2019-06-18 Senast ändrad:

Nu har du som hallänning och andra som reser till och från Halland, möjlighet att svara på en digital enkät om kollektivtrafiken och hur den kan bli bättre.

-Jag hoppas att många tar chansen att tycka till. Invånarnas synpunkter är viktiga när vi ska utveckla kollektivtrafiken så att den skapar mesta möjliga nytta på både kort och lång sikt, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.
Region Halland samordnar arbetet med att ta fram Regionalt Trafikförsörjningsprogram tillsammans med Hallandstrafiken och i samråd med bland andra Trafikverket och de halländska kommunerna.

-Den digitala enkäten är startskottet för vår dialog med bland andra invånare och kommuner. Deras input skapar, tillsammans med samhällsanalyser och faktaunderlag, grunden för det nya programmet, säger Ann Mårtensson, processledare för Regionala Trafikförsörjningsprogrammet på Region Halland.

 

Här svarar du på den digitala enkäten.

Vill du läsa mer om det regionala trafikförsörjningsprogrammet, hittar du det här.