Direkt till innehållet

Planerade operationer flyttas fram

Publicerad: 2021-03-31 Senast ändrad:

Den senaste tiden har antalet patienter som behöver intensivvård ökat i Halland. Det handlar både om patienter med covid-19 och patienter med andra sjukdomar och tillstånd. För att kunna öppna fler intensivvårdsplatser har Hallands sjukhus från denna vecka behövt stänga ett antal operationssalar, så att medarbetare inom operationsverksamheten istället kan arbeta inom intensivvården.

För många patienter innebär det att deras planerade operationer flyttas fram. Det handlar om operationer som medicinskt sett kan göras vid senare tillfälle. Patienter som är inplanerade för operation och behandling som inte kan vänta tas omhand som planerat.

De patienter vars operationer senareläggs kontaktas av Hallands sjukhus! Man behöver alltså inte höra av sig själv till sjukvården. Möjligheterna för sjukhuset att ta emot extra telefonsamtal är just nu begränsade. Patienter kan känna sig trygga med att de inte är bortglömda. Den som har en operation inplanerad och inte hör något från sjukhuset ska komma till operationen som planerat.

Beslutet att flytta fram operationer för att istället kunna öka intensivvården har fattats utifrån en samlad bedömning av behoven av vård. Sjukvårdens resurser måste användas så att de som är i störst behov av vård får vård först – det är grunden i hälso- och sjukvårdslagen. I pandemin är planeringen en stor utmaning och sjukvården arbetar hela tiden intensivt för att se till att patienter får den vård de behöver, oavsett om det handlar om vård för covid-19 eller andra sjukdomar och tillstånd. Just nu innebär situationen i Halland att många patienter tyvärr får vänta på vård och behandling.