Direkt till innehållet

Positivt med en regionövergripande influensasatsning

Publicerad: 2018-05-02 Senast ändrad:

Influensaperioden är över och Smittskydd Halland har sammanfattat vinterns vaccination.

Sammanfattningen visar att 38 823 i gruppen 65+ vaccinerades mot säsongsinfluensan under vintern. Det är 550 fler än under det föregående året. Då antalet 65 + ökar snabbt minskade trots allt andelen vaccinerade i gruppen marginellt till 55 procent.

– Sedan 2008 och pandemin har vaccinationstäckningen sjunkit från 72 procent till årets 55 procent, säger Mats Erntell, smittskyddsläkare i Region Halland. Det är svårare att motivera den yngre delen av gruppen 65 + att vaccinera sig. En av orsakerna är att de själva inte upplever sig tillhöra en riskgrupp, menar Mats.

Större regionövergripande satsning

Som ett komplement till vårdcentralernas vaccinationsuppdrag upprättades under hösten för första gången särskilda vaccinationsmottagningar på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad. Syftet med mottagningarna var att fånga upp de medicinska riskgrupperna vid de ordinarie besöken i vården. Denna grupp riskerar att drabbas hårdare av komplikationer och följdsjukomar efter influensa. Även medarbetare på Hallands sjukhus har kunnat vaccinera sig på mottagningarna.

På akuten har provtagningen av influensa ökat i år, vilket har bidragit till att man i större utsträckning förhindrat smittspridning inom sjukhusen.

– En av de stora vinsterna med årets kampanj är det samarbete som har startat och som vi nu bygger vidare på, säger Mats Erntell. Vaccinationsmottagningarna på sjukhusen har varit särskilt uppskattade av medarbetare och bidragit till att fler i personalen vaccinerat sig mot influensa, avslutar Mats.

Influensan och vaccinet

Årets influensa dominerades oväntat av influensa B Yamagata, ett virus som särskilt drabbade yngre. De personer som vårdats på intensiven i år, till följd av influensa, har i hög utsträckning varit lite yngre och ovaccinerade. Det har spekulerats kring att förra årets vaccin gav ett sämre skydd mot B-influensan. Men uppföljningen hittills har visat att vaccinet var effektivt och skyddade relativt bra mot årets influensavirus.

Inför nästa influensasäsong erbjuds ett vaccin med skydd mot fyra influensavirus istället för det tidigare med tre komponenter till samma avgift. Vaccinet är i övrigt helt likt föregående års och utan risk för andra biverkningar.

Nationell influensakampanj

Varje år satsar Region Halland på att vaccinera så många som möjligt inom riskgrupp med målet att nå 75 procent i gruppen 65 +. Med ”riskgrupp” menas utöver personer från 65 år också gravida och personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, grav övervikt och diabetes, oavsett ålder. Dessa löper större risk för komplikationer. Under kampanjen erbjuder vårdcentralerna i Halland vaccinationstider för drop-in.

För mer information kontakta:
Mats Erntell, smittskyddsläkare Region Halland
Telefon: 070-319 16 13
E-post: mats.erntell@regionhalland.se